Røde Kors: – Viktig at flere som trenger hjelp får en ny sjanse

Får ros for økte bevilgninger til psykisk helse og sårbare grupper i revidert nasjonalbudsjett.

Vi har sett at sårbare barn og unge har blitt rammet av nedstengningen knyttet til pandemien. I tillegg har pågangen til hjelpeapparatet for å få psykisk helsehjelp vært stor. Røde Kors er glad disse områdene styrkes når statsbudsjettet for 2021 justeres, sier generalsekretær i Røde Kors Bernt G. Apeland. 

Røde Kors er glad regjeringen både styrker sykehusbudsjettene, men også kommer med en egen satsing på psykisk helse på 300 millioner kroner i kjølvannet i pandemien. Gjennom egne analyser har Røde Kors dokumentert hvordan pandemien har rammet befolkningen bredt, ikke bare de som har vært syke av covid-19 – men også gjennom nedstengningen og smitteverntiltakene som har fått alvorlige konsekvenser særlig for de mest sårbare i samfunnet. Røde Kors har omtalt pandemien som det største humanitære tilbakeslaget i Norge siden andre verdenskrig.  

Derfor er vi glad regjeringen lytter til ekspertgruppen som ble ledet av psykolog Peder Kjøs ved å sette av midler til raskere psykisk helsehjelp. Selvsagt kan man stille spørsmål ved om det er nok. Men det kommer flere tiltak for sårbare barn og unge og tiltak for å rette opp tapt læring for elever, sier Apeland og avslutter: 

– Vi har alle et ansvar for å hjelpe de som har hatt det vanskeligst i denne tøffe tiden. At regjeringen, men også vi som medmennesker og frivillige, klarer å hjelpe flest mulig til å lege sårene fra denne tiden vil bety mye for hvordan vi som samfunn påvirkes av pandemien på lang sikt. Målet må være at vi kommer styrket ut av denne unntaksperioden. 

Røde Kors får 7 millioner kroner ekstra til ferie- og fritidsaktiviteter for barn og unge for å dempe konsekvensene av fattigdom. Økningen vil gi flere fattige familier mulighet til å reise på gratis ferieopphold gjennom Røde Kors Ferie for alle. I tillegg styrkes Barnas Røde Kors (BARK). Røde Kors planlegger å ha aktiviteter for over 10.000 barn og unge i sommer gjennom ferieopphold og aktivitetsdager. 

I tillegg får Røde Kors 6 millioner kroner til Digital Leksehjelp. Leksehjelpen har hatt stor pågang gjennom hele pandemien, med over 17.000 henvendelser fra elever siden 12. mars i fjor.