Tre personer kledd i blått tøy for helsearbeidere utenfor hvite telt. Vis bildetekst
Over halvparten av helsetilbudet i Jemen er stengt ned eller ødelagt på grunn av konflikten i landet. Nå åpner Røde Kors et feltsykehus for koronapasienter i Jemen. (Foto: ICRC)

Røde Kors åpner feltsykehus for koronapasienter i Jemen

Jemen er et av de landene som har hatt høyest dødelighet i forhold til registrerte koronasmittede. Nå har Røde Kors sendt et feltsykehus og personell fra Norge for å behandle koronapasienter.

– Jemen har allerede vært gjennom en første runde med koronavirus. Med dette behandlingssenteret håper vi å komme i forkant av eventuelt nye utbrudd. Erfaringen Røde Kors i Norge har med å drive feltsykehus i spesielt utsatte områder over hele verden vil komme til nytte her, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Feltsykehuset har 60 sengeplasser og er gjort i stand for å kunne gi behandling og pleie til koronasmittede pasienter, og består blant annet av akuttmottak, sengeposter, røntgenavdeling og laboratorium. Både selve sykehuset og teknisk og helsefaglig personell er sendt fra Norge.

En av de norske helsearbeiderne er sykepleier Tine Mejdell Larsen, som har vært to måneder i Jemen for å forberede feltsykehuset.
– Det var tydelig mange smittede i april og mai, men nå er det vanskelig å vite hva som skjer og hvor det er personer med smitte. Mange oppsøker ikke sykehus når de er syke og det øker risikoen for at smitten sprer seg igjen, forteller Mejdell Larsen, som er en av sju delegater fra Røde Kors i Norge.

Tror pandemien er over

Det er Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) som skal drive feltsykehuset som har blitt sendt fra Norge, med utstyr og personell både fra Røde Kors i Norge og Finland. I tillegg har behandlingssenteret også over 100 lokalt ansatte. Feltsykehuset er satt opp ved Al Joumhouriya-sykehuset i Aden.

– Det er helt avgjørende at folk som kan være smittet kommer til riktig behandling i riktig tid. Derfor er også arbeidet til de frivillige fra Jemen Røde Halvmåne viktig for å spre kunnskap om smittevern og symptomer blant befolkningen, sier Apeland.

Konflikten ramme helsetilbudet

Over halvparten av helsetilbudet i Jemen er stengt ned eller ødelagt på grunn av konflikten.  Korona har vært bekreftet i Jemen siden april, men de offisielle smittetallene har vært relativt lave. Bekymringen har vært at dødeligheten har vært nærmere 30 prosent, mot gjennomsnittlig på rundt tre prosent globalt, ifølge tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). På grunn av den pågående konflikten er tilgang på informasjon vanskelig og det antas å være store mørketall.

Mange helsearbeidere i Jemen har jobbet hardt for å gi helsehjelp. Ofte uten lønn og uten skikkelig smittevernutstyr.
– Koronaviruset har påvirket livene til oss alle, men det rammer noen steder mye hardere. I Jemen har konsekvensene av pandemien forsterket lidelsen konflikten har ført til. Vi er glade for at denne helseinnsatsen vil avlaste et overbelastet helsetilbud. Jeg vil også takke norske myndigheter og andre støttespillere som gjør dette mulig, sier Apeland.

Feltsykehuset vil tilby gratis helsetjenester for folk som bor i Aden og området rundt. For å sikre at pasienter fra landsbygda også får mulighet til å komme seg til behandlingssenteret settes det opp et henvisningssystem sammen med frivillige fra Jemen Røde Halvmåne. Dette feltsykehuset er en del av mange tiltak Røde Kors-bevegelsen har satt i verk i Jemen som respons på pandemien. Blant annet deler ICRC regelmessig ut smittevernutstyr, medisinske forsyninger, mat og hygienemateriell til sykehus og isolasjonssentre rundt om i landet.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99