Røde Kors bekymret for Lesvos-migrantene på grunn av kulde og korona

Røde Kors er svært bekymret for migrantene som sitter fast på Lesvos før den kalde og våte sesongen og på grunn av smittefaren for korona.

Organisasjonen mener migrantene må flyttes fra øya, og at den nye teltleiren Kara Tepe kun er en midlertidig løsning som ikke holder en akseptabel humanitær standard. 

– Det er en humanitær plikt å evakuere migrantene fra øya. Dette er en europeisk krise og krever en felles europeisk løsning. Å bare holde folk der de er, er ikke en god løsning, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors. 

Røde Kors håper at både greske myndigheter og det internasjonale samfunnet finner bedre og varige løsninger. Migrantene bør overføres fra Lesvos til det greske fastlandet og andre europeiske land i en ny plan for relokalisering. 

Kalde telt og korona-smitte gjør situasjonen i «den nye Moria-leiren» svært vanskelig. 

– Europa må ta et større ansvar for å ta imot flere asylsøkere fro å begrense lidelsene til de menneskene som sitter fast i leiren i Hellas, og at man får fortgang i asylbehandlingen. Særlig må de mest sårbare få hjelp raskt, sier Apeland.  

Røde Kors er nå svært bekymret på grunn av korona-smitte og vanskelige forhold før vinteren for migrantene som er flyttet fra den nedbrente Mora-leiren på Lesvos.  

243 migranter er smittet med korona i «nye Moria», som heter Kara Tepe. Til sammen 7.064 migranter er testet for korona per 21. september. Før Moria-leiren brant ned var minst 36 smittet. Utbruddet ser nå ut til å forverre seg. 9.500 migranter av de 11.000 som bodde i Moria-leiren er flyttet til den nye leiren Kara Tepe. 
 
 

Dette gjør Røde Kors: 

  • Gresk Røde Kors har sendt et nødhjelpsteam til Lesvos for å kartlegge behovene og støtte lokale Røde Kors-frivillige på øya.
  • september ble det satt opp en mobil helseklinikk med 5 sykepleiere fra Røde Kors og en førstehjelpsstasjon i Kara Tepe-leiren. Røde Kors bidrar med førstehjelp, distribusjon av nødhjelp og telt til migrantene.
  • Tysk Røde Kors har sendt 500 telt og 343 vinterpakker med nødhjelp. I tillegg er 900 hygienesett på vei.
  • Gresk Røde Kors bidrar også i flyktningleirer på fastlandet med mobile helseklinikker i flere leirer. I tillegg driver Røde Kors 5 senter for enslige mindreårige asylsøkere, to store migrasjonssenter i Athen og Tessaloniki, gir god helseinformasjon og driver en nasjonal hjelpetelefon. Aktivitetene er oppskalert tidligere i år etter økt finansiering fra IFRC.
  • Røde Kors følger situasjonen tett og jobber med innsamling og støtte til internasjonale nødhjelpsappeller for å gi bedre hjelp.
  • I den midlertidige leiren for flyktningene fra Moria jobber Røde Kors sine hjelpearbeidere nå særlig med å kartlegge sanitære forhold som toaletter, dusjer, stasjoner for håndvask, kloakk og god informasjon om hygiene. Dette er særlig viktig i forbindelse med covid-19 utbruddet, for å sikre best mulig hygiene og hindre spredning når folk bor svært tett.

 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99