Røde Kors bekymret for økt fattigdom: Mange barn får ikke nok mat

Andelen barn i fattige familier har økt jevnt siden 2011. For mange er penger til mat og fritidsaktiviteter en stor utfordring

– Våre frivillige ser fattigdom på nært hold gjennom ulike aktiviteter for barn og ungdom. Det er blitt meldt inn om barn som besvimer i aktiviteten fordi de ikke har spist. Derfor er også måltider en viktig del av mange av våre aktiviteter, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.  

Røde Kors-frivillige har flere ganger sett at barn tar med seg den maten som er igjen etter aktivitetene med seg hjem i sekken. Når barna blir spurt hvorfor, forteller de at de tar med maten hjem for å ha nisten til skolen dagen etter.  

– Det er mange vonde skildringer, og Røde Kors er bekymret for økt fattigdom og sosial ulikhet bare vil øke i kjølvannet av pandemien, sier Apeland.  

Negativ utvikling 

115.000 barn lever i familier med vedvarende lavinntekt. Ifølge Statistisk sentralbyrå har andelen barn i fattige familier økt jevnt siden 2011. Røde Kors er bekymret for at det reelle tallet vil bli høyere etter en tid hvor mange har mistet jobben, blitt permittert eller hatt hjemmeundervisning. 

I ett nytt notat har Røde Kors kartlagt oppvekstforholdene i Norge og undersøkt hvordan utviklingen med fattige barnefamilier går i Norge. Dessverre peker utviklingen fortsatt i feil retning. 

I Norge ser vi systematiske forskjeller mellom barn i lavinntektsfamilier og andre barn på flere viktige områder. Det er økt risiko for mobbing, utfordringer i skolen, dårligere fysisk og psykisk helse, dårlige boforhold, hyppigere flytting og mindre vennekontakt. 

– Som samfunn er vår viktigste oppgave å løfte de mest sårbare, som barnefamilier med trange og dårlige boforhold, sier Apeland. 

Stor pågang 

Ved mange Røde Kors-aktiviteter, som for eksempel Barnas Røde Kors, er det nå ventelister for å delta. Barnas Røde Kors er et gratis aktivitetstilbud for barn i lokalsamfunnet. Nesten 3.000 barn over hele landet er med aktiviteten. Frivillige synes det er vondt å måtte si nei til barna, men på grunn av koronarestriksjoner og smittevern er det dessverre ikke plass til alle.  Også for ungdomsaktivitetene er det stor pågang. Flere av Røde Kors sine lokallag melder om foreldre som tar kontakt fordi ungdommene er ensomme eller fordi de ikke har råd til å betale for andre fritidsaktiviteter.  

En annen side av fattigdommen er at barn og ungdom som Røde Kors er i kontakt med ofte forteller at de er ensomme. Mange må si nei til å bli med på ting som koster penger. Røde Kors har et bredt tilbud til barn og unge i Norge, fra leksehjelp eller samtaletilbud til fritidsaktiviteter og gode møteplasser å være. Røde Kors-aktiviteter handler om at det skal være et fristed og et sted der foreldrene ikke trenger å gjøre mye for å følge opp. Det er ofte høye krav til foreldrenes deltakelse i andre fritidsaktiviteter. Vi ser at mange foreldre ikke klarer å innfri disse forventningene om de er alene med flere barn eller har flere jobber for eksempel.  

FAKTA: Dette krever Røde Kors i kampen mot fattigdom 

Røde Kors løfter fattige barnefamilier i valgkampen. Derfor har Røde Kors fire krav til partiene som nå stiller til Stortingsvalg 13. september: 

  • Øke barnetrygden for alle barn fra 0-18 år. 
  • Hindre avkortning av sosialstønad fordi man får barnetrygd. 
  • Gi alle barn og unge tilgang til gratis fritidsaktivitet. 
  • Sikre at laget av støttespillere rundt barn og unge styrkes. 

 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no