Røde Kors bekymret: Innsats mot fattigdom virker ikke

Innsatsen mot fattigdom har ikke klart å redusere antall barn som lever i fattigdom, for det meste i de store byene og Østlandet.

Det viser en ny rapport Fafo har laget for Røde Kors.– Vi ser at tiltakene mot fattigdom ikke fungerer godt nok. Vi må tørre å tenke nytt, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Den nye rapporten «Barn som lever i fattigdom» viser at fattigdom i barnefamilier er et alvorlig samfunnsproblem, og at det er en stabil situasjon for barna som vokser opp i en krevende økonomisk situasjon. Røde Kors er bekymret for at innsatsen mot fattigdom ikke er god nok. 

– Politikken må sette barn og unge først. Hvert år blir det flere og flere barn og unge i Norge som vokser opp i familier med så lav inntekt at de sliter med å få mat på bordet, ha nok klær og sko, eller kunne delta på fritidsaktiviteter. Dette bekymrer oss. Vi må tørre å tenke nytt og lage en bedre politikk som tar tak i den humanitære situasjonen til disse familiene, sier Apeland.

Røde Kors ser utviklingen på nært hold gjennom tusenvis av møter med barn og unge hvert år gjennom ulike aktiviteter. Røde Kors har mange aktiviteter som er direkte og indirekte rettet mot barn og familier med lite penger. Den største aktivitetene for denne gruppen er «Ferie for alle», hvor frivillige sørger for at nærmere 6.000 barn og foreldre som ellers ikke ville hatt råd til å reise på ferie i år, får ferieopphold landet rundt.

Rapporten avdekker at de fleste barna som vokser opp i fattigdom i Norge bor fordelt på få kommuner på Østlandet og i de store byene. Den geografiske konsentrasjonen av fattigdom er stabil over tid. Røde Kors mener det gir rom for langsiktig forebyggende arbeid.

– Statlige og kommunale myndigheter må ta et krafttak for å sikre at flere barn får et bedre liv med de samme mulighetene som andre. Røde Kors ber myndighetene om å styrke innsatsen kraftig for at flere barn kommer ut av fattigdom, sier Apeland.

Røde Kors’ fem anbefalinger:

  • Gi familier en bedre økonomi ved å øke barnetrygden for alle barn under 18 år. 
  • Det skal ikke være lov å regne barnetrygden som inntekt ved beregning av sosialhjelp.
  • Sikre at økte midler i større grad tar høyde for barn og unges individuelle behov.
  • Alle kommuner, særlig de med et høyt antall barn som lever i fattigdom, må innarbeide fattigdomstiltak i alle relevante deler av planverket.
  • Tettere samarbeid mellom det offentlige og frivillige organisasjoner, spesielt i kommunene hvor mange barn lever i fattigdom. 

FAKTA

  • Dette er kommunene hvor flest barn vokser opp i fattigdom i Norge:
    Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen, Fredrikstad, Stavanger, Kristiansand, Sarpsborg, Bærum, Skien, Sandefjord, Skedsmo, Arendal, Sandnes, Larvik, Asker, Moss, Halden, Karmøy, Tromsø, Ullensaker, Tønsberg, Porsgrunn og Haugesund. (Obs: Dataene er fra før kommunesammenslåing, derfor stemmer ikke alle kommunenavn) 
  • Mer enn halvparten av alle barn som lever i vedvarende fattigdom fordeler seg på 24 kommuner. Dette holder seg stabilt, og er omtrent de samme kommunene som i 2005.

 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99