Røde Kors ber kommunene holde skolene åpne og helsesykepleiere tilgjengelig for å hjelpe barna

Røde Kors er bekymret for at mange unge nå blir isolert og ekstra utsatt på grunn av koronatiltakene.

Organisasjonen ber kommunene prioritere at barn og unge får muligheten til å ha et fellesskap på skolen og tilgang på helsesykepleiere så mye som mulig.  

– Mange barn kan bli isolert i de nærmeste ukene, og dette er spesielt uheldig for barn og unge som er i de mest sårbare situasjonene. Vi ber kommunene prioritere å holde skolene åpne og beholde helsesykepleiere tilgjengelig for barna så mye som mulig, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.   

Mange barn har hatt det tøft i koronaperioden, og det er avgjørende at skole og barnehager som er trygge arenaer holder åpent. 

– Å beholde åpne skoler nå som alle andre tilbud innendørs stenger ned vil være viktig for mange barna som ellers vil være svært isolert. Vi ser at flere kommuner med høyt smittetrykk har klart å kombinere et bra fysisk skoletilbud med godt smittevern, og ber alle kommuner vurdere dette nøye.  

Bekymret for overgrep 

I jula har det kommet flere meldinger om overgrep og vold i hjemmene. I løpet av natten måtte politiet i Bergen rykke ut til ni barnefamilier etter meldinger om vold og uro i hjemmet på julaften. I Oslo har politiet vært ute på 13 saker knyttet til familievold på julaften.  

– Når skolene eller barnehagene stenger ned, mister mange barn som lever med vold og overgrep de trygge omsorgspersonene og blir overlatt til seg selv, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.  

– Ikke omdisponer helsesykepleiere 

Røde Kors ber videre kommunene om å ikke omdisponere helsesykepleiere til smittesporing eller vaksinering fordi kontakten med barna er viktig for å avdekke vold og overgrep.  

– Røde Kors ber om at helsesykepleierne må brukes i skolene, og at denne tjenesten for barn og unge må være tilgjengelige nå i denne krevende tiden, sier Apeland. 

Landsgruppen av helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund melder om at mange helsesykepleiere har fått varsel om omdisponering til smittesporing eller vaksinering i kommunene før jul. 

– Nå må vi gjøre alt vi kan for å skjerme barn og unge for konsekvensene av en nedstengning, sier generalsekretæren i Røde Kors.