Røde Kors ber kommunene skjerme barn og unge for koronarestriksjoner

Røde Kors ber lokale myndighetene i det lengste unngå nedstengning av barne- og ungdomsaktiviteter.

– Vi er bekymret når vi ser ungdom får hjemmeskole, breddeidrett for barna begrenses og helsesykepleiere overføres til smittesporing. Vi oppfordrer lokale myndigheter til å prøve alle andre tiltak for å stoppe smittespredning enn å ramme barn og unge, sier generalsekretær Bernt Apeland. 

Røde Kors stiller seg fullt ut bak myndighetenes smitteverntiltak, og har stor forståelse for at mange kommuner nå må ty til kraftige tiltak for å stoppe smittespredningen.  

– Vi ber samtidig kommunene om å være ekstra oppmerksomme på hvordan lokale tiltak vil slå ut for barna. Det var tøft for mange barn og unge da hverdagen slik vi kjente den forsvant i mars, og tryggheten som skoler, barnehager og fritidstilbud gir ble borte over natten. Vi må forhindre at dette skjer igjen, sier Apeland.   

Røde Kors ber om at helsesykepleierne må brukes i skolene, ikke omdisponeres, og tilbudene og tjenesten for barn og unge må være tilgjengelige nå i denne krevende tiden. 

– Kan man legge opp treningen og idrettsaktiviteter på en annen måte enn før slik at man kan opprettholde aktivitet? Vi vet at det er en sterk kobling mellom fysisk aktivitet og vår psykiske helse, sier Apeland.  

Lokale smitteverntiltak gjør at også Røde Kors sine aktiviteter flere steder i landet må ta en pause eller blir begrenset.  

– Våre frivillige kjenner på utfordringene med å gi et godt tilbud til barn og unge, men vi skal gjøre alt vi kan for å fortsette aktivitetene innenfor trygge rammer, sier Apeland.  

Allerede før denne ukens nye innstramninger opplever mer enn hver fjerde nordmann hverdagen som psykisk belastende på grunn av koronasituasjonen, viser en ny undersøkelse utført av Opinion på vegne av Røde Kors. Det er de yngste som oppgir at hverdagen er mest belastende.  

Røde Kors har gjennom pandemien hatt en økning i antall henvendelser fra barn og unge om tristhet, nedstemthet, depresjon og selvmordstanker. I perioden med hjemmeskole var det også mange som fortalte at de savner å se vennene sine. 

Svært mange barn og unge har gjennom pandemien fortalt de frivillige på Kors på halsen, Røde Kors’ anonyme samtaletilbud for barn og unge under 18 år, at de savner hverdagen og at de savner og møte venner og være i aktivitet.  

– Når vi nå går inn i en ny periode med strenge tiltak. Vi er bekymret for at dette kommer til å forsterke følelsen av ensomhet og det å være alene, slik vi så at mange fortalte oss i vår. Vi ønsker derfor å sende et kraftig signal til kommunene om at de må prioritere å opprettholde tilbudet for barn og unge, sier Apeland.