Røde Kors ber Norge gripe ny klimasjanse

10 millioner mennesker ble klimafordrevne fra sine hjem bare i løpet av siste halvår. – Å løse klimakrisen er et spørsmål om politisk vilje til å handle i tide, sier generalsekretær Bernt G. Apeland.

2020 ble enda et rekordår i antall nødhjelpsoperasjoner etter klimarelaterte katastrofer, og klimakrisens humanitære konsekvenser øker i dramatisk omfang. Innen 2050 kan så mange som 200 millioner mennesker trenge internasjonal nødhjelp hvert eneste år på grunn av klimakrisens konsekvenser, viser Røde Kors-rapporten «The Cost of Doing Nothing»

USAs president Joe Biden har invitert 40 statsledere til digitalt klimatoppmøte i morgen, blant dem statsminister Erna Solberg. Temaet for møtet er hvordan verden skal håndtere de stadig økende klimakonsekvensene og lykkes med et grønt skifte og overgang til fornybar energi. 

– Et spørsmål om politisk vilje 

– Som menneskehet står vi foran et valg, og vi har gjort det lenge. Vi kan fortsette som før, men det betyr at livet settes på spill for stadig flere mennesker verden over. Eller vi kan velge å investere i en framtid som blir tryggere for generasjonene som kommer etter oss. Det er et spørsmål om politisk vilje. Det gjelder også her i Norge: Vi trenger en mer samlet og kraftfull klimainnsats fra de politiske partiene, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors og legger til:  

– Slik klimakrisen utvikler seg, er det et skrikende behov etter konkret handling for å oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen. Det er positivt at USA nå tar initiativ til et klimatoppmøte, dette er en ny sjanse som gir håp om handling. Møtet må resultere i mer enn bare prat, sier Apeland.  

Klimatoppmøtet som USA nå har invitert til, er del av forberedelsene til FNs klimatoppmøte COP26 som avholdes i Glasgow i november.  

Bekymret for at Norge ikke gjør nok 

Bare i løpet av det siste tiåret har det vært registrert 3.000 klimarelaterte katastrofer. Konsekvensene av katastrofene som skjer plutselig, kommer i tillegg til de langsiktige konsekvensene som tørke, havforsuring og havstigning. Værmålinger i 2020 viser «nådeløse, pågående klimaendringer» og stadig mer ekstremt vær, ifølge Verdens meteorologiorganisasjon. Ifølge en ny Røde Kors-rapport i mars, «Responding to Disasters and Displacement in a Changing Climate», ble hele 10 millioner mennesker fordrevet i sine egne land mellom september i fjor og mars i år på grunn av naturkatastrofer.  

Klimakrisens konsekvenser vil variere enormt etter hvor stor den globale temperaturøkningen blir. Hver tiendedels grad teller i kampen om å begrense menneskelig nød og lidelse på grunn av ekstremvær, heteskade på miljøet og havstigning.  

– Dette toppmøtet samler verdensledere med mål om å klare å holde den globale temperaturøkningen under 1.5 grader Celsius. Hele det internasjonale samfunnet vet hvor viktig det er for global utvikling og livsvilkår at COP26 i Glasgow fører til effektive beslutninger, sier Apeland. 

I fjor meldte Norge inn et forsterket klimamål under Paris-avtalen. Norges forsterkede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå, men Røde Kors er bekymret for at Norge ikke gjør nok for å oppfylle disse forpliktelsene.  

– Det ble ikke noe bredt forlik da Stortinget behandlet Klimaplan 2021-2030. I norsk politikk er det fortsatt ikke mye som vitner om hastverket vi har med å redusere klimagassutslippene. Det finnes en plan, men det mangler politisk vilje til å samles på tvers og sikre gjennomføring, sier Apeland. 


For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no