Ber Norge hente sin andel av enslige barn fra leire i Hellas

Norges Røde Kors ber norske myndigheter være med på EUs program for å hente og fordele de 1.600 enslige mindreårige som lever under dårlige forhold i flyktningmottak i Hellas.

– Det er viktigere enn noen gang å hjelpe de mest sårbare barna. Forholdene i de greske flyktningeleirene er helt uakseptable, og med faren fra koronapandemien må vi landene i Europa finne en løsning for de enslig mindreårige, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland. 

I et brev til utenriksministeren og justisministeren ber Apeland om at Norge slutter seg til EU-kommisjonens program for å re lokalisere barna fordi Hellas ikke har kapasitet til å håndtere situasjonen alene.

– Det haster å få disse barna i sikkerhet. Norge må ta sin del av ansvaret, sier Apeland.

Røde Kors er glad for at regjeringen har støttet Hellas med midler og fagressurser, men mener det ikke er mulig å komme unna ansvaret med å finne en løsning for barna som er i en fastlåst og umulig situasjon i mottaksleire på de greske øyene. 

Budskapet fra Røde Kors inngår i et felles utspill fra den internasjonale Røde Kors-bevegelsen for å finne en løsning på den umulige situasjonen i Hellas, hvor det som haster mest er å få trygge forhold for barn og unge som er der uten foreldrene sine. Foreløpig har åtte land gått med på å ta i mot mindreårige barn, bland annet Finland av de nordiske landene.

Røde Kors mener det haster å finne en ordning, og at Norge som har mer kontroll på koronapandemien enn mange andre land må stille opp i denne europeiske dugnaden for noen av de verst stilte barna.

– Vi forstår at dette er utfordrende under koronapandemien, men mener dette kan bli gjort på en trygg måte med norske myndigheters hjelp, slik vi ser andre land nå gjør, sier Apeland.