Røde Kors ber om ekstra innsats for eldre etter korona

En ny rapport fra Røde Kors viser at eldre som hadde det vanskelig før korona har det betydelig verre nå. Lang tid med nedstengning og ensomhet har ført til store behov for aktivitet for eldre.

– Vi trenger en ekstra innsats for eldre etter pandemien. Mange eldre har vært isolerte under koronapandemien. Ensomhet var et betydelig problem for denne gruppen allerede før pandemien brøt ut, og vi ser nå en tydelig forverring, sier Ivar Stokkereit, leder for humanitære verdier og folkerett i Røde Kors. 

Røde Kors har i en ny rapport kartlagt hvordan pandemien påvirker hverdagen og livskvaliteten til de eldste eldre i aldersgruppen 80 år og oppover. Over 400 personer mellom 80 til 98 år har delt erfaringer fra denne spesielle tiden. Rapporten viser at de eldre er blitt mer ensomme nå enn før koronapandemien og at det finnes grupper som har fått en atskillig vanskeligere situasjon under pandemien. 

– For de aller fleste har det siste året vært veldig stillestående. Mange lever mer stillesittende liv og savner å være i fysisk aktivitet. Nå trenger vi et aktivitetsløft for denne gruppen, sier Stokkereit. 

Fredag 16. april kl 11.00-12.00 arrangerer Røde Kors en debatt om ensomhet med overskriften «Glemte vi de eldste under pandemien?». Her deltar Frp-nestleder Sylvi Listhaug, Kjersti Toppe (Sp) og Geir Jørgen Bekkevold (KrF). 

Røde Kors har om lag 10.000 frivillige besøksvenner som er i kontakt med mennesker over hele landet. Spesielt for de eldre som bor på institusjon har det siste året vært krevende. Noen pårørende Røde Kors har intervjuet forteller at de har fått holde sin nærmeste i hånden kun én gang i løpet av det siste halve året.   

En eldre person på sykehjem beskriver i rapporten til Røde Kors hvor ensomt den siste tiden har vært og sier til en av Røde Kors sine besøksvenner: «Jeg vil heller dø av korona enn å dø av ensomhet». 

 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no