Røde Kors ber regjeringen følge opp Kjøs-utvalget med akutt styrking av psykisk helse

En sterkere innsats for å møte psykisk uhelse etter pandemien er nødvendig.

– Frivilligheten står klare til å ruste opp, blant annet med flere nye møteplasser for ungdom i en rekke byer, sier programleder for barn og unge i Røde Kors, Camilla Dukefos. 

Leder av ekspertgruppa for psykisk helse og rusbruk, Peder Kjøs, overleverte fredag rapporten fra ekspertgruppa til statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie. Kjøs sier mange har tilpasset seg den nye situasjonen, men samtidig slår rapporten fast at det er de mest sårbare gruppene som har fått de største belastningene av pandemien.  

Gruppen har foreslått 31 tiltak til regjeringen. Utvalget ber regjeringen levere rask psykisk helsehjelp til de som trenger det nå. Røde Kors støtter en akutt oppskalering av det psykiske hjelpetilbudet for å møte de økte behovene. Samtidig er Røde Kors glade for at utvalget peker på hvordan frivilligheten kan bidra på en rekke områder og at dette krever gode rammevilkår fra regjeringen. Røde Kors forventer at regjeringen følger opp dette i revidert nasjonalbudsjett som legges frem om to uker. 

Utvalget understreker at offentlige og frivillige tjenester bør settes i stand til å møte det akutte behovet for psykososial oppfølging av personer med ettervirkninger av sosial isolasjon og andre belastninger knyttet til pandemisituasjonen.  

– Vi har sett at mange barn og unge har blitt rammet av vanskelige familiesituasjoner, stengte hjelpetilbud og økt frykt i befolkningen. Nå er tiden for å strekke ut en hånd, sier Dukefos. 

Røde Kors har årlig 100.000 møter med barn og unge gjennom en rekke ulike aktiviteter. Å gjenåpne lavterskeltilbud fremover blir viktig for å komme ut av en vanskelig tid. Samtidig må de som har blitt rammet hardest få rask profesjonell hjelp. 

– Køene inn til hjelpeapparatet er nå rett og slett for lange, og det må settes av mer ressurser for å gi hjelp raskt, sier Dukefos.  

– Vi er glad Kjøs-utvalget trekker frem at det trengs en sterkere satsing på psykisk helse nå. Vi må gjøre det vi kan for møte pandemien etter pandemien, for å møte alle som har slitt psykisk og står i fare for å falle ut av skole eller arbeid.