Røde Kors deler ut over 4.000 aktivitetspakker til barn i påsken

Røde Kors’ lokallag over hele landet deler denne uken ut til sammen 4.000 aktivitetspakker til barn og unge som skulle vært med på Røde Kors-aktiviteter denne påsken.

– Siden vi ikke kan være sammen i år, får våre deltakere en hyggelig overraskelse med blant annet aktivitetshefter, påskegodt, spill og mer. I år utgår dessverre de fleste av Røde Kors’ påskeaktiviteter for barn og familier i lavinntekt. Derfor er Røde Kors glad for at vi kan tilby deltakerne et lite plaster på såret, sier Elisabeth Dahl Hansen, seniorrådgiver i Røde Kors.  

Røde Kors hadde i år planlagt blant annet 11 påskeferieopphold rundt om i landet for barn og deres familier.  

Aktivitetspakkene deles ut til deltakere i ulike Røde Kors-aktiviteter som Barnas Røde Kors, Ferie for alle, MARTE nettvekssenter med mer. Utdelingen av aktivitetspakkene skjer i tett samarbeid med Røde Kors’ gode næringslivspartnere.  

– Takket være en skikkelig dugnad med produksjon og pakking av IKEA-ansatte over hele landet, og distribusjon av Posten og Bring, når vi ut til familier i hele Norge, sier Dahl Hansen.  

IKEA har bidratt med ulikt innhold i pakkene, blant annet aktivitetshefter, tusjer, fargestifter, påskegodt og kosedyr.  

– Vi ønsker å være med på å skape gode ferieopplevelser for alle, og like muligheter for alle barn. Vi har et godt samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet, som gjør at vi nå når ut til de barna og de familiene som har det største behovet. Det er takket være et godt samarbeid mellom mange etater og aktører at dette initiativet kan glede mange barn i påskeferien, sier Dahl Hansen.  

Over 106.000 barn under 18 år i Norge bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt, ifølge SSB. Det utgjør 10,7 prosent av alle barn under 18 år i Norge, og andelen øker år etter år. Utviklingen bekymrer Røde kors, som ser denne utviklingen på nært hold gjennom tusenvis av møter med barn og unge gjennom forskjellige aktiviteter.   

Røde Kors har mange aktiviteter som er direkte og indirekte rettet mot barn og familier med lite penger. Den største aktiviteten for denne gruppen er «Ferie for alle», hvor frivillige sørger for at over 5.000 barn og foreldre som ellers ikke ville hatt råd til å reise på ferie i år, får ferieopphold landet rundt.