Røde Kors er forsiktig optimistiske etter nyhetene om våpenhvile i Gaza

Befolkningen i Gaza er traumatisert etter 10 dagers intens bombing og raketter og de humanitære behovene er store og akutte. Også på Israelsk side har de vært utsatt for umenneskelige lidelser og levd i frykt.

– At partene nå bekrefter at de inngår en våpenhvile er bra. Så lenge kampene raser, er det ekstremt vanskelig for sivilbefolkningen, og det er også vanskelig å komme til med humanitær hjelp. For de som lever midt oppe i kampene er dette en god nyhet, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors. Befolkningen i Gaza trenger mat, sykehus trenger medisiner og vital infrastruktur som strøm og vannforsyning må repareres.

Røde Kors og Røde Halvmåne prøver å hjelpe så mange som mulig, men trenger tilgang for å kunne levere hjelp til de alle de som er berørt av kampene. Så lenge angrepene pågår er det umulig

– Det at partene nå snakker sammen gir håp om at det kan komme flere lyspunkter. Nå må partene i konflikten jobbe videre for å finne en varig, politisk løsning for å få slutt på denne lidelsen, sier Apeland.

Palestinske Røde Halvmåne er den ledende organisasjonen for førstehjelp og ambulansetjeneste. Flere av de frivillige har selv mistet sine hjem.  

– Røde halvmånes ansatte og frivillige har fortsatt å hjelpe etter beste evne med stor risiko for egen sikkerhet under konflikten. Jeg håper en våpenhvile vil gi både befolkningen og hjelpearbeidere beskyttelse. Det vil redde liv, sier Apeland.

For mediehenvendelser kontakt Røde Kors pressevakt:
+47 94 87 29 99