Røde Kors forbereder hjelpeinnsats etter jordskjelv på Haiti

Røde Kors vurderer nå skadene etter jordskjelvet på Haiti og forbereder hjelp til det hardt rammede landet.

– Våre kolleger i regionen vurderer nå skadene av det alvorlige jordskjelvet sør på Haiti, og hva slags hjelpeinnsats det er mest behov for, sier Morten Tønnessen-Krokan. Han er seniorrådgiver i Røde Kors og deltok i det internasjonale katastrofeteamet for Haiti etter jordskjelvet i 2010.

Jordskjelvet som rammet ved byen Les Cayes sør i landet målte 7,2 på Richters skala, og var dermed enda kraftigere enn det som rammet i 2010.

– Den viktigste hjelpen nå er å redde liv og helse og få folk i sikkerhet i tilfelle etterskjelv. De nærmeste dagene vil akutt helsehjelp og traumebehandling være viktig i tillegg til sikre tilgang til mat, vann og tak over hodet, sier Tønnessen-Krokan.

Følger tett

Norges Røde Kors vurderer fortløpende behovet for hjelp, spesielt knyttet til helseinnsats.  

– Vi følger situasjonen svært tett og er klare til å bistå ved behov. Vi forventer omfattende og store skader, og har derfor allerede mobilisert vårt regionkontor i Mellom-Amerika og vi ser nå på om det er behov for å sende mer bistand og hjelp.

I 2010 omkom 300.000 mennesker, og jordskjelvet gjorde tre millioner avhengig av nødhjelp og førte til voldsomme materielle ødeleggelser. Mangel på infrastruktur har gjort hjelpearbeidet krevende i ettertid.

Haiti er ekstremt utsatt ved slike jordskjelv fordi den humanitære situasjonen allerede er svært alvorlig, sier Tønnessen-Krokan.  

Svært sårbart

Ifølge Tønnessen-Krokan gjør Haitis infrastruktur landet ekstra sårbart for jordskjelv.

– Det handler først og fremst om bygningsmasse. Bygningene dårlig rustet til å tåle jordskjelv, og raser lett sammen.

Helsevesenet i landet svært belastet fra før, landet er svært fattig og infrastruktur er allerede svært dårlig, blant annet på grunn av jordskjelvet for 11 år siden. En tredjedel av landets befolkning på 11 millioner innbyggere trengte humanitær hjelp allerede før jordskjelvet.

– Politisk ustabilitet, ekstremvær og fattigdom gjør levekårene svært vanskelige for befolkningen i et av verdens fattigste land. Nå har de fått dette på toppen av de humanitære utfordringene de allerede hadde. Fire av fem lever i fattigdom, svært få har tilgang til rent vann og spedbarnsdødeligheten er den høyeste i Latin-Amerika, sier Tønnessen-Krokan. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no