Røde Kors: Frivilligheten må fortsatt betale skatt på dugnad

Regjeringen ber frivilligheten fortsette å betale moms på nødvendig og livreddende utstyr.

– Vi er glade for at regjeringen foreslår å trappe opp ordningen med momskompensasjon, men vi hadde ønsket at alle frivillige organisasjoner nå kunne få kompensert fullt ut for det vi i dag må betale tilbake til staten i form av moms, sier Thor Inge Sveinsvoll, nyvalgt president i Røde Kors.  

Røde Kors håper nå at Stortinget vil ta ytterligere grep. En samlet frivillighet og et flertall av de politiske partiene har i årevis ment at det er urimelig at frivillige organisasjoner må betale avgift til staten for frivillig dugnadsarbeid. I forslag til statsbudsjett for 2021 er det likevel ingen tegn til full momskompensasjon. Dette i en tid hvor store deler av frivilligheten opplever en dyp krise. 

– Det har kommet fagre ord om momskompensasjon i en årrekke. Forslaget til statsbudsjett for 2021 er et skritt i riktig retning, men vi håper Stortinget vil gå lenger enn dette i å komme frivilligheten i møte, sier Sveinsvoll videre.  

Trappet opp lokal innsats  

Gjennom pandemien har Røde Kors bidratt i kommunenes krisehåndtering over hele landet. I 2020 har Røde Kors-frivillige utført koronaoppdrag i alle landets fylker og har samtidig hatt en 20 prosent økning i redningsoppdrag i sommermånedene sammenlignet med 2019.  

– Det eneste vi vet sikkert er at neste krise kommer. Skal vi være rustet til å møte den må frivilligheten styrkes. Det er urimelig at vi betaler moms på livreddende utstyr om ambulanser, snøscootere og smittevernutstyr, sier den nye Røde Kors-presidenten.  

Treffsikker ordning 

Frivilligheten bidrar med en dugnadsinnsats tilsvarende 75 milliarder kroner i året, men der næringslivet har momsfradrag, er det ikke slik for de frivillige organisasjonene.  

Momskompensasjonsordningen treffer hele frivilligheten, er ubyråkratisk og ivaretar alt fra store til små organisasjoner. 

– Denne våren har nok en gang vist verdien av en sterk frivillighet. Kravet om full og regelstyrt momskompensasjon handler om en investering i frivilligheten, slik at vi kan gjøre enda mer, sier Sveinsvoll.  

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99