Røde Kors frykter at liv vil gå tapt om beredskapen ikke styrkes

Revidert nasjonalbudsjett mangler nødvendige midler for å styrke den frivillige redningstjenesten og norsk beredskap.

– Vi er svært skuffet over at regjeringen ikke prioriterer å gi den frivillige redningstjenesten nødvendig kommunikasjonsverktøy. Røde Kors rykker allerede ut på over 1.600 aksjoner årlig, og vi forventer at presset vil øke når alle skal feriere i Norge i sommer, sier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll.  

I desember 2020 fikk de frivillige organisasjonene i redningstjenesten (FORF) en stor gave av Gjensidigestiftelsen. 54 millioner skulle gi et etterlengtet løft for den frivillige beredskapen. Deler av dette løftet står nå i fare for å ikke bli noe av.  

Midlene fra Gjensidigestiftelsen skal dekke utgifter til innkjøp av nødnetterminaler, men for at terminalene skal kunne brukes må de ha abonnementer som utstedes av myndighetene. Abonnementene vil koste 22,5 millioner kroner i året, og det er disse kostandene som mangler i budsjettet.  

– Vi er dypt bekymret over at vi fremdeles står i en situasjon der frivillige mangler nødvendig utstyr for å redde liv. Når mennesker er tatt av snøskred, eller når en dement har forsvunnet, stjeler det verdifull tid å måtte hente utstyr på et lager istedenfor å dra rett ut for å lete. Slik situasjonen er nå er responstiden svekket flere steder, sier Røde Kors-presidenten.