Røde Kors frykter spiralen fortsetter nedover for Jemen

Uten et dramatisk skifte vil situasjonen stadig bli vanskeligere i Jemen. I det sjette året med krig kommer koronassmitte på toppen av vold, kolera, naturkatastrofer og et kollapset helsesystem.

I dag møtes giverlandene digitalt for å skaffe penger til den humanitære innsatsen i Jemen. 

– Behovet for å styrke nødhjelpsinnsatsen i Jemen er stort, men samtidig må det finnes en politisk løsning på konflikten. Uten at krigen tar slutt vil befolkningen i Jemen fortsette å lide i lang tid, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.  

Ifølge de offisielle tallene i for koronasmitte er dødsraten alarmerende for pasienter med kjent koronasmitte. 16 prosent dødelighet er 10 prosent høyere en det globale gjennomsnittet. 80 prosent av befolkningen er allerede avhengig av nødhjelp og ifølge FN står nå 5 millioner barn i fare for kolerasmitte. 

– Helsetilbudet i landet er allerede overveldet og kapasiteten er ikke nok til å dekke helt grunnleggende helsehjelp. For eksempel skjer halvparten av alle fødsler uten medisinsk personell til stede, sier Apeland.

Presidenten i Den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC), Peter Maurer, holder i dag et innlegg på giverlandskonferansen på vegne av hele Røde Kors-bevegelsen.

– Vi pleier ikke å måle kriser opp mot hverandre. Det er vanskelig å sammenligne på en skikkelig måte fordi kriser er ulike. Men akkurat når det gjelder Jemen kan vi med sikkerhet si at dette er den verste pågående menneskeskapte krisen i verden. Det er en serie med sammensatte kriser som rammer samme sted samtidig og som forsterker hverandre, sier Apeland.

Jemen var allerede før krigen det fattigste landet i den arabiske verden. Nå som krigen er inne i det sjette året, blir situasjonen blir stadig vanskeligere. Koronasituasjonen kommer på toppen av alt.

– Behovet for helsehjelp er stort fordi krigen pågår. Antallet helsepersonell minker kraftig fordi de flykter eller ikke får betalt. Smittsomme sykdommer øker fordi tilgangen på rent vann er veldig dårlig. Barn får ikke gå på skole. Før partene i konflikten bestemmer seg for å stanse krigen er det ingen tegn til at situasjonen blir bedre, sier Apeland.

I løpet av de siste to ukene har ICRC sammen med Jemen Røde Halvmåne delt ut 5 tonn med mat til folk som nå er i egne karanteneområder på grunn av korona. Frivillige fra Jemen Røde Halvmåne jobber med å spre kunnskap om koronaviruset og om smittevern i alle regioner av landet, men fokuserer spesielt på de områdene som er vanskelig å nå fram til på grunn av konflikten eller fordi det ligger langt fra allfarvei.

For mediehenvendelser, ring Røde Kors pressevakt på tlf 94 87 29 99 
eller send e-post til pressevakt@redcross.no