Røde Kors glad for at regjeringen tillater helsehjelp til internasjonale operasjoner

Røde Kors er fornøyd med at regjeringen nå åpner opp for norsk helsepersonell til internasjonale operasjoner.

– Dette vil styrke beredskapen vår til å respondere mot koronaviruset også globalt, og er viktig for at vi fortsatt skal kunne redde liv hvis det kommer større naturkatastrofer, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors i Norge.

Apeland forstår at regjeringen ønsker å bevare norsk helsepersonell i Norge, men er glad for at den gjør et unntak for internasjonalt hjelpearbeid, både ved nye naturkatastrofer og konflikter og i innsatsen mot pandemien.
– Kampen mot koronaviruset er en global dugnad, og de største utfordringene kan lett komme i land med svært dårlig utstyrt helsevesen. For å stanse viruset globalt er det også i norske myndigheters interesse at vi bidrar der behovene er størst, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Røde Kors og Leger uten grenser har bedt om at internasjonalt hjelpearbeid skal unntas fra utreiseforbudet som gjelder for helsepersonell på grunn av koronasituasjonen. Søndag fulgte Helse- og omsorgsdepartementet oppfordringen og endret reglene slik at de to organisasjonene fortsatt kan drive sitt internasjonale arbeid også med norsk helsepersonell.
– Helse er grunnleggende for vårt internasjonale arbeid, enten det er i krig og konflikter eller ved større naturkatastrofer. Koronaviruset vil kunne endre og forverre situasjonen i mange av de landene vi jobber hvor det allerede er store helse utfordringer på grunn av krig og konflikter, sier Apeland.  

Røde Kors i Norge er engasjert i helseinnsats i en rekke land preget av krig og konflikter, men er også en av organisasjonene med kapasitet til å sende ut feltsykehus ved større hendelser. Foreløpig arbeider Røde Kors for å bekjempe koronaviruset gjennom det pågående helsearbeidet internasjonalt. Totalt har Røde Kors-bevegelsen mobilisert alle nasjonalforeningene til å bekjempe pandemien, og planlegger å bruke nærmere ni milliarder mer i tiden framover.  

For ytterligere informasjon kontakt
Røde Kors pressevakt på: 948 72 999