Røde Kors: Halvparten frykter at korona skaper ensomhet blant barn

Hele 45 prosent av befolkningen er redd for at barn og unge er blitt mer ensomme det siste halve året. Hverdagen vår har endret seg dramatisk siden koronapandemien brøt ut.

Det kommer frem i en ny spørreundersøkelse Opinion har utført på vegne av Røde Kors.

– Faste sosiale møteplasser er blitt borte eller endret og man treffer venner og familie sjeldnere enn før. Mer isolerte liv kan gå ut over vår psykiske helse. Vedvarende uro og usikkerhet rundt smittesituasjonen kan også påvirke den psykiske helsen, sier Pernille Lemming, landsrådsleder i Røde Kors Omsorg. 

 – Nedstenging fører til mange unge mister steder å møtes trygt. For den gruppen som sliter med ensomhet er det veldig bra at Fellesverkene våre nå delvis åpnes igjen, og at tilbud som Røde Kors´ kontakttjeneste Kors på Halsen har utvidet åpningstider, sier hun videre. 

Gjenåpner tilbud

Flere steder i landet har Røde Kors nå gjenåpnet aktiviteter for barn og ungdom, som Leksehjelp, Barnas Røde Kors og Fellesverket. Erfaringene til de frivillige bekrefter tallene i undersøkelsen. 

– Vi merker at barn og unge, mer enn noen gang, trenger trygge voksne rundt seg. Vi ser enkelt blir redde og engstelige. Det forsterkes ofte når man er mye alene. Da er det fint å snakke med noen - kanskje om helt andre ting enn korona, sier Lemming.

Spør mer

Lørdag 10. oktober er verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er “Spør mer”. Lemming sier vi må våge å spørre om hvordan andre har det, og ta oss tid til å lytte til det de forteller.

– Å spørre mer bidrar til mer åpenhet og forståelse. Vi har alle en psykisk helse, uansett alder. Både gamle og unge må våge å spørre: Hvordan går det? Er du ensom? Skal vi gå en tur?, foreslår hun.  

Undersøkelsen viser også at én av tre er bekymret for at unge svekkes sosialt på grunn av pandemien. Bekymringen er høyest blant de under 30 år. I denne gruppen er halvparten bekymret for at barn og unge i nærmiljøet har falt utenfor sosialt på grunn av korona. 

– Unge blir ofte påvirket av det de leser og hører i media. Når historier om fester og samlinger av unge hvor det har vært smitte kommer ut, kan noen bli redde for å bevege seg ut i det hele tatt. Da sitter de heller hjemme alene og engster seg, sier Lemming.  

Flest unge er bekymret

Andelen som bekymrer seg for ensomme barn og unge er høyest på Østlandet og i Oslo. Det er også de yngste som er mest bekymret for ensomhet – hele 66 prosent av de spurte mellom 16 og 25 år oppgir dette. 2693 personer har svart på den landsomfattende undersøkelsen. 

Tidligere undersøkelser Opinion har gjennomført for Røde Kors viser at det er de yngste og de eldste av oss som forteller at de har kjent mest på ensomhet under koronatiden.

 For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99