Røde Kors hjelper i flom-berørte regioner døgnet rundt

Flere tusen frivillige hjelper de flomrammede i Tyskland, Nederland og Belgia. Samtidig advarer Røde Kors om at beredskapen også i Norge kan være mangelfull ved alvorlige ekstremværsituasjoner.

I etterkant av det kraftige regnværet i Tyskland, Nederland og Belgia har flere tusen frivillige og ansatte fra Røde Kors hjulpet de flomrammede døgnet rundt. Mennesker som måtte forlate leiligheter og hus blir tatt hånd om og forsynt med nødvendigheter mange steder. Torben Bjørke Henriksen, som er seniorrådgiver i Røde Kors, er forferdet over det høye antallet ofre.

– Vi er sjokkerte over antallet mennesker som er blitt rammet av denne katastrofen, spesielt antallet døde. Det som er viktig nå er å kunne gi alle som trenger det hjelp så raskt som mulig. Røde Kors hjelper for tiden med hundrevis av frivillige i flere land. De gjør alt de kan for å støtte og sørge for de berørte menneskene, sier han.

Rammer også her

Forekomsten av plutselige regnflommer av den typen som nå har rammet regionen er ventet å øke i et varmere klima. Tidligere denne uken ble også store områder i London oversvømt. Også Norge rammes, som i Jølster i 2019.

– 2021 står i likhet med fjoråret i ekstremværets tegn. Klimaet er i endring, også i Europa. For å forhindre denne typen katastrofer i fremtiden må vi raskt styrke beredskapen for ekstreme og atypiske værforhold. Man må lokalt være klare for å kunne tilby husly, mat og helsehjelp til mennesker som er blitt evakuert - selv om man ikke har hatt behov for det tidligere, sier Bjørke-Henriksen.

Mangelfull beredskap også i Norge

Mer enn halvparten av norske kommuner har opplevd en eller flere alvorlige naturhendelser i løpet av de to foregående årene – hendelser som førte til skader på bebyggelse, avbrudd eller forstyrrelser i viktige samfunnsfunksjoner. Ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at en av tre kommuner har for dårlige risiko- og sårbarhetsanalyser, og under halvparten har en tilstrekkelig beredskapsplan.  

– Også Norge står i fare for flere uventede og alvorlige ekstremværsituasjoner i fremtiden. At kommunene ikke er i stand til å gjennomføre klimatilpasning og følge opp sine beredskapsplaner setter både liv og store samfunnsverdier i fare, sier Bjørke-Henriksen.

Les Røde Kors´ rapport om klimaendringer og beredskap i norge her: https://www.rodekors.no/globalassets/globalt/rapporter-program-avtaler/klima/rodekors-klima-beredskap_nr5_rgb.pdf

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99