Røde Kors: Kritisk for millioner i Afghanistan

I løpet av de neste ukene er det ventet en smittetopp for Covid-19 i Afghanistan, og dermed en dramatisk forverring av den humanitære situasjonen for millioner av mennesker.

Afghanistan er nå på randen av en helse-, sosial- og økonomisk krise i kjølvannet av koronapandemien.  

Så langt er over 34 000 personer er smittet av Covid-19 i Afghanistan, og nærmere 1000 har mistet livet. Mørketallene er trolig svært høye da testkapasiteten er svært lav. Det er stor mangel på beskyttelsesutstyr, og sykehusene er verken forberedt eller utstyrt for å håndtere isolasjon eller behandling av syke.  

Det er også mangel på personell som kan håndtere medisinsk utstyr. Mange unngår å oppsøke klinikker og sykehus da disse ikke har tjenester å tilby og i frykt for å bli smittet.  

Pandemien bidrar til ytterligere forverring av den humanitære situasjonen i landet. Matprisene øker, det er vanskelig å få inn livsviktige humanitære leveranser som medisiner og mat, og svært mange mistet jobb og inntekt.  

Trapper opp innsatsen

– Vi er bekymret for at vi ennå ikke har nådd smittetoppen i Afghanistan. Afghanistan Røde Halvmåne trapper opp innsatsen med over 4000 frivillige som blant annet bistår med testing ved et titalls helseklinikker, sier Heman Nagarathnam, Norges Røde Kors’ landrepresentant i Afghanistan. 

Han opplyser videre at det er stor mangel på beskyttelsesutstyr på mange av sykehusene og klinikkene. Videre er manglende opplæring i bruk av utstyret et stort problem.  

– En annen utfordring er mangelfull og falsk informasjon om smitteoverføring og behandling, forteller Nagarathnam.  

Tredjedel av befolkningen lever i matmangel 

FN anslår at en fjerdedel av befolkningen vil ha behov for humanitær bistand i 2020. Afghanistan har en av verdens dødeligste og mest langvarige konflikter. Kamphandlinger fortsetter å ramme sivile, spesielt kvinner og barn. Over 14 millioner mennesker anslås å ha behov for matvarebistand i 2020. Majoriteten av disse er barn. Koronapandemien kommer i tillegg og forsterker de enorme humanitære utfordringene. 

 – Millioner av mennesker har mistet arbeid, og pandemien gjør det vanskeligere for dem å overleve fra dag til dag. Menneskene i Afghanistan står overfor en dobbel katastrofe: En helsekrise og en massiv sosioøkonomisk forverring, sier Nagarathnam videre.