Røde Kors-landsmøte: Skjerper innsatsen mot nye humanitære utfordringer

1.-3. oktober avholder Røde Kors digitalt landsmøte. Landsmøtet skal vedta nytt handlingsprogram og prioriteringer for organisasjonens arbeid de neste tre årene.

Landsmøtet er Røde Kors' høyeste myndighet og avholdes hvert tredje år. Her deltar 350 tillitsvalgte fra Røde Kors i hele landet og fra alle deler av organisasjonen for å diskutere humanitære utfordringer og sette retning for Røde Kors. På grunn av koronapandemien blir landsmøtet i år heldigitalt. 

 

Verden i endring 

Stadig større deler av Røde Kors’ arbeid preges av klimakrisen, lokalt og globalt. Den gir nye humanitære utfordringer, og den forsterker humanitære behov som allerede er der. 

 

Verden rundt oss er i endring, og vi i Røde Kors må tilpasse oss i møte med store, humanitære utfordringer, sier president i Røde Kors, Robert Mood 

 

Klimakrisen er også tema for arrangementet Humanitært forum torsdag kl. 19:00. Der vil vi gå i dybden på hvordan Røde Kors’ frivillige kan bidra til å lette de humanitære konsekvensene av klimakrisen, og hvordan vi som bevegelse kan påvirke til kutt i klimautslipp på mange nivåer i samfunnet.  I panelet sitter blant andre leder for Norad, Bård Vegard Solhjell og Kristin Halvorsen, direktør i Cicero.  
 

To presidentkandidater 

Landsmøtet skal velge ny president. Valgkomiteen har innstilt Christin Kristoffersen fra Oslo Røde Kors. I tillegg er det varslet at det vil komme et benkeforslag på Thor Inge Sveinsvoll fra Rogaland Røde Kors.  

Sittende president i Norges Røde Kors, Robert Mood, gir seg etter tre år. 

 

Røde Kors er best plassert av alle organisasjoner til å ta hånd om mennesker i akutte situasjoner, til å sikre menneskemøter i hverdagen og til å løfte de viktige samfunnsspørsmålene i vår tid. Jeg takker for tiden som president, og vil fortsette som en ivrig støttespiller av Røde Kors, sier Mood. 

 

Røde Kors-prisen 

Onsdag før landsmøtet skal Røde Kors-prisen deles ut. Dette er en anerkjennelse for betydelig innsats i humanitært arbeid nasjonalt eller internasjonalt. Prisen tildeles i år en person som har bidratt sterkt til bedring av global folkehelse. Prisutdelingen skjer i Røde Kors’ lokaler onsdag kl. 17:00 og streames også på nett. 

 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99