Massiv frivillig koronainnsats i påsken

På grunn av kronapandemien har det vært nødvendig med ekstra frivillig innsats langt ut over påskefjellet – og på en rekke nye områder.

- På grunn av kronapandemien har det vært nødvendig med ekstra frivillig innsats langt ut over påskefjellet – og på en rekke nye områder. Selv om vi ikke har like mange frivillige i beredskap i påskefjellet i år, holder vi langt høyere aktivitet enn det som er vanlig. Flere hundre frivillige bistår lokale helsemyndigheter i aktiviteter knyttet til koronapandemien. Frivillige stiller blant annet opp i pasienttransport, og støtter testing av mulige smittetilfeller av Covid-19, sier Robert Mood, som er president i Røde Kors i Norge. 

I tillegg er innsatsen for sårbare grupper som eldre og ensomme trappet opp. Røde Kors er også til stede med telefonvenn i påsken. Det er en erstatning for fysiske besøk gjennom besøkstjenesten. 162 steder gjennomfører de frivillige besøkene koronasikkert via  og video- og telefonsamtaler. Mer enn 100 steder er denne aktiviteten startet opp som et ekstra tilbud fordi det er registrert store ekstrabehov.

Mange nye aktiviteter

- Den siste uken har 156 av våre lokalforeninger startet opp hele 390 nye koronarelaterte aktiviteter i sine nærmiljøer. Omtrent halvparten av disse aktivitetene er startet på eget initiativ, resten er startet opp på oppdrag fra, eller i samarbeid med, en offentlig innsats som legevakt, sykehus eller kommunen, sier Mood.

Samtidig er hjelpekorpsene landet rundt i vanlig beredskap der folk nå er. Tilbakemeldingene fra distriktene viser også at folk tar hensyn til hverandre og viser respekt for smittefaren.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99