Røde Kors mobiliserer etter økning i antall drukninger i Middelhavet

I juni har det vært en dramatisk økning i antall mennesker som dør i de desperate forsøkene på å krysse Middelhavet. Røde Kors-bevegelsen mobiliserer for å hindre flere drukninger.

Varmere vær og Covid-19 kan ligge bak at vi i juni så en 20 prosents økning i antall drukninger i Middelhavet i forhold til samme tid i fjor. Samtidig rapporterer FN at det har vært en dobling i antall mennesker som har ankommet Italia. Med den økende økonomiske og humanitære krisen på grunn av Covid-19, frykter Røde Kors at antallet desperate mennesker som vil prøve å ta seg til Europa over Middelhavet vil øke ytterligere. 

- Vi vet at migrantene mangler tilgang til grunnleggende helsetilbud og hygienefasiliterter. De er ofte for redde til å søke hjelp hvis de blir syke, og det er nærmest umulig for dem å holde fysisk avstand fra andre i de overfylte flyktningleirene. Det er medvirkende årsaker til at mange tar valget og forsøker å krysse Middelhavet, sier Bernt G. Apeland, som er generalsekretær for Røde Kors i Norge.

På Europeisk side bistår blant annet Italiensk Røde Kors de menneskene som har klart å overleve overfarten. På den andre siden av Middelhavet må frivillige fra Libya og Tunisisk Røde Halvmåne ta den tunge jobben med å hente de som driver i land etter å ha druknet.

- Deres tunge, men viktige jobb, er å frakte dem på en verdig måte til lokale sykehus. I juni fant teamene med frivillige fra Libya 26 mennesker, mens de i Tunisia fant over 30, sier Bernt G. Apeland, som er generalsekretær for Røde Kors i Norge.

- Hver eneste person som omkommer mens de forsøker å krysse det dødelige havstrekket er mer enn bare statistikk. Det er mennesker som levde med håp om en bedre framtid, med familie og venner som var glade i dem, og som hadde overkommet store utfordringer for å komme dit veien endte. Vi kan ikke glemme det, sier Apeland.

Norge må ta ansvar

Nå ber Røde Kors i Norge norske myndigheter om å spille en mer aktiv rolle for  finne felles løsninger på denne humanitære krisen.

-Regjeringen må samarbeide med kyststatene rundt Middelhavet om byrdefordeling og si ja til å ta imot asylsøkere som reiser over havet. Vi har en felles grense, da må vi være med å ta et felles ansvar, sier Apeland.

Å redde liv og sikre beskyttelse for migrantene er et kollektivt ansvar. EU-landene kan ikke gjøre dette alene..

- Norge bør spille en positiv og aktiv rolle for å løse denne humanitære utfordringen. Mange av de som foretar den farlige reisen over Middelhavet er allerede før reisen i en prekær humanitær situasjon, men dette blir forverret ved at de legger ut på havet uten nødvendig utstyr og i båter som ikke er egnet, sier Apeland.

Røde Kors mener norske myndigheter sammen med EU bør implementere et rammeverk som gjør migrasjon til Europa trygg og lovlig.  Den norske stat har også klare forpliktelser når skip som seiler under norsk flagg har reddet personer til havs.

- Grunnleggende menneskerettigheter, som retten til liv, må ivaretas på disse skipene. Det innebærer at Europeiske myndigheter må sørge for at migrantene får gå i havn et trygt sted. Norge bør være aktive i det arbeidet som pågår for å finne felles løsninger. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99,
eller send e-post til pressevakt@redcross.no