Røde Kors-prisen går til Tore Godal

Røde Kors-prisen deles i dag ut til legen Tore Godal. Prisen er en anerkjennelse for betydelig innsats i humanitært arbeid nasjonalt og internasjonalt.

Godal har bidratt stort til bedring av global folkehelse og er nå sterkt involvert i arbeidet med å utvikle en vaksine mot Covid-19.  

 

– Tore Godal har praktisert Røde Kors’ grunnideer om likeverd og menneskeverd gjennom sitt arbeid for å beskytte, hindre og lindre. Han har utført et grensesprengende arbeid for at alle skal ha rett til helsetjenester og et verdig liv, sier president i Røde Kors, Robert Mood.  

Viet livet sitt til å bedre folkehelsen 

Godal var blant annet sentral i opprettelsen av «Roll Back Malaria»i 1998, verdens største initiativ for bekjempelse av malaria. 81-åringen har også vært sentral i arbeidet med å innføre myggnett, noe som har redusert dødeligheten fra malaria med 50 prosent. 

Han var også drivkraften bak opprettelsen av vaksinealliansen GAVI (Global Alliance of Vaccination and Immunization) på slutten av 1990-tallet og ledet organisasjonen i dens første seks år. GAVI har til nå har vaksinert over 760 millioner barn i utviklingsland. Det anslås at dette har forhindret rundt 13 millioner dødsfall. 

Godal var spesialrådgiver for Gro Harlem Brundtland da hun var generaldirektør i WHO. Han har også vært ansatt i Folkehelseinstituttet. Både Gro Harlem Brundtland og Camilla Stoltenberg deltar derfor på arrangementet for å gratulere vinneren.  

Livslang innsats 

Legen, som opprinnelig kommer fra Rauland i Telemark, er i dag er ansatt som spesialrådgiver i CEPI (Coalition for Epidemic Prepardness Innovations), som han også var med på å opprette. Der er han med på å koordinere det viktige arbeidet med å utvikle en vaksine mot korona.  

Godals livsverk i form av kampen for bedre folkehelse og bekjempelse av smittsomme sykdommer fortsetter altså i 2020 med målrettet innsats for å finne en vaksine mot koronaviruset. Godal har gjennom sin karriere både lykkes med å finne metodene for å redde liv, og å klare å mobilisere støtte hos politikere, bedriftsledere og internasjonale organisasjoner for å sette disse metodene ut i livet. 

– Det er en stor ære for meg å motta denne prisen fra Røde Kors. Helt fra min oppvekst i Rauland til nå de siste årene, har jeg sett hvor viktig frivillig arbeid er i vårt samfunn. Ikke minst nå den siste tiden der frivillig innsats spiller en stor rolle i å forhindre og nedkjempe Covid19, sier Godal.  

Ta kontakt med pressevakt om du ønsker begrunnelsen for prisen tilsendt.  

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99