Røde Kors: Skuffet over milliardkutt til verdens fattigste

Røde Kors er skuffet over at regjeringen kutter over en milliard kroner til verdens fattigste i et år hvor de humanitære behovene sannsynligvis blir større enn noen sinne.

– Midt under en global pandemi og klimakrise hvor behovene for humanitær bistand når nye rekorder er det likevel et reelt kutt i bistandsbudsjettet for 2021. Det er skuffende, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.  

– Vi er samtidig fornøyd med at regjeringen opprettholder målet om 1 prosent av BNI til internasjonal bistand og opprettholder nivået på den akutte humanitære bistanden. Det er helt grunnleggende at Norge står ved sine forpliktelser i en svært krevende tid, legger Apeland til.  

Bistandsbudsjettet kuttes med hele 1,1 milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett for 2021.  

– Verdens humanitære behov er større enn noensinne, da er ikke tiden for å redusere den internasjonale solidariteten. Covid-19 kommer på toppen av en lang rekke humanitære utfordringer, blant dem klimaendringene som vil medføre flere værrelaterte ekstremhendelser, mer tørke og mer flom. De som rammes hardest er de som allerede er de mest sårbare, og da er 2021 året hvor vi bør øke det reelle bistandsnivået, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland. 

Innsats mot pandemien kan ikke vente 

De økonomiske og sosiale konsekvensene av pandemien er dramatiske, og det vil ta tid før samfunnet igjen fungerer normalt.  

– Mange land er hardt rammet og fattige land med svake helsesystemer og sårbare befolkningsgrupper er ekstra utsatt, både i form av tapte menneskeliv og økonomisk tilbakegang. Dette kommer på toppen av millioner av mennesker allerede i akutt behov for hjelp på grunn av pågående konflikter, naturkatastrofer og sårbarhet knyttet til migrasjon. Røde Kors er derfor glad for at regjeringen prioriterer humanitær respons og helse generelt, herunder tiltak mot covid-19, sier generalsekretæren. 

En ytterligere svekkelse av bistandsbudsjettet vil også ramme nordmenn

– Verden har aldri opplevd en helsekrise av denne størrelsen. Det vi vet er at ingen er trygge før alle er trygge. Det er i alle lands interesse i å investere tungt i å gjøre vaksinen tilgjengelig for alle slik at pandemien utryddes, både for sikkerheten til egen befolkning og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Vi er glade for at regjeringen prioriterer dette. Derfor er det helt nødvendig at bistandsbudsjettet ikke svekkes i de kommende budsjettforhandlingene, sier Apeland. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99