Røde Kors trapper opp helseinnsatsen i Afghanistan

Gjennom en feltklinikk i Bakwa i det vestlige Afghanistan trapper Røde Kors i Norge opp nå hjelpeinnsatsen kraftig i landet. Klinikken skal sikre helsetjenester i et område utenfor regjeringskontroll.

Klinikken ligger i Farah-provinsen vest i Afghanistan. Dette er et av de mest konfliktutsatte områdene av landet og er i stor grad kontrollert av Taliban. Det har vært svært vanskelig tilgjengelig for internasjonale hjelpearbeidere til nå. I tillegg til å gi helsehjelp, skal det kirurgiske teamet bygge lokal kapasitet. 

– Klinikken kan blant annet fått styrket sin kirurgiske kapasitet, så for sivilbefolkningen er dette derfor svært viktig. Særlig får gravide kvinner nå et styrket tilbud, ettersom klinikken for eksempel kan utføre keisersnitt og gi annen hjelp ved kompliserte fødsler, sier Bernt. G. Apeland som er generalsekretær for Røde Kors i Norge.  

I april besøkte han klinikken, som har personell og utstyr fra Røde Kors i Norge, i tillegg til 12 lokalt ansatte. Sammen med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), skal Røde Kors i Norge styrke helsetilbudet ved klinikken. Blant annet skal den rustes opp, få økt kapasitet og styrket kompetanse hos de lokale helsearbeiderne gjennom erfaringsoverføring.

Under besøket fikk Apeland selv møte både sivile pasienter og pasienter som var såret i konflikten. Feltklinikken behandler krigsskader som skuddskader, traumeskader etter eksplosjoner og brannskader.

– Mennesker som ikke lengre deltar i stridighetene har beskyttelse mot angrep, og må behandles humant, ifølge internasjonal humanitær rett og Genèvekonvensjonene. Det innebærer at alle som er skadd i krigføring har rett på hjelp, og sørge for at de får den helsehjelpen de har rett til. Det er det Røde Kors ble skapt for å gjøre, og det gjør vi her, sier Apeland.

Apeland mener det er Røde Kors-bevegelsens nøytrale, upartiske og uavhengige mandat som gjør et slik prosjekt mulig.

– Som nøytral organisasjon er det et grunnleggende prinsipp for Røde Kors at alle som har behov får hjelp får behandling, uavhengig av hvilken side av konflikten de har kjempet på. Dette prosjektet baserer seg på aksept og tillit fra alle partene i konflikten. Det viser hvor viktig det er å ha nøytrale organisasjoner, som klarer å etablere tillit alle parter i et konfliktområde, sier Apeland. 

Klinikken er en del av en større opptrapping av helseinnsatsen i Afghanistan for Røde Kors i Norge, som nå støtter 45 av Afghanistan Røde Halvmånes klinikker, fordelt over hele landet. I tillegg er antall mobile helseteam i landet doblet fra 10 til 21. Disse teamene sikrer medisinsk hjelp i områder som er for langt fra andre helsetilbud.

Røde Kors i Norge har vært engasjert i Afghanistan i 20 år, og når årlig 1,5 millioner mennesker med helsehjelp.

 

Bilder fra klinikken kan lastes ned her: https://nrxphotoshelter.photoshelter.com/galleries/C0000qCwpBcd1qo4/G000075mp_ScTzvw/I0000ZpJez6gbz5s/210406-Bakwa-026-jpg

Passord: Bakwa

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no