Røde Kors trapper opp for å hjelpe kommunene mot koronasmitte

Frivillige fra Røde Kors hjelper nå til med testing av passasjerer fra utlandet på flyplasser over hele landet og på Oslo havn.

 – Det er viktig å få testet flest mulig der kommunene trenger økt kapasitet, og vi er klare til å styrke den lokale beredskapen, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.  

 

Røde Kors lokalforeninger er blant annet til stede på flyplassene Vigra, Værnes, Sola og Flesland, og bistår også ved ankomst av passasjerbåter i Oslo. De Røde Kors-frivillige informerer de reisende om karanteneregler og muligheter for testing.  

 

 – Som støtteaktør for myndighetene er vi glade for at vi kan bistå der det trengs. Det er viktig at folk som kommer fra utlandet eller med symptomer får testet seg for Covid-19 så raskt som mulig, sier generalsekretær Apeland. Han legger til at de frivillige i Røde Kors er opplært og trent for å stå i beredskap ved uventede hendelser eller kriser som dette. 

 

– Det er viktig for oss at vi kan bistå myndighetene der vi har mulighet til det og der det trengs. Slik kan for eksempel helsesykepleiere fortsatt være til stede på skolene. Vi forventer at alle norske kommuner her følger den klare og nødvendige ordren fra Regjeringen om at ingen helsesykepleiere i norske skoler skal settes til Covid-19 arbeid, sier Apeland.  

 

I vår bidro en rekke lokalforeninger over hele landet med ulike koronarelaterte aktiviteter. 156 lokalforeninger var aktive i koronarelatert arbeid i sine nærmiljøer. De fleste aktivitetene ble startet på oppdrag fra, eller i samarbeid med, en offentlig innsats som legevakt, sykehus eller kommunen. 

 

– Røde Kors er en viktig del av Norges beredskap, og bidrar gjerne med tiltak som hjelper myndighetene i innsatsen mot koronasmitte. Vi bidrar der vi kan for å unngå smittefare og gjennomfører tiltak som smittetesting, sier generalsekretæren. 

Røde Kors oppfordrer fortsatt kommuner som trenger å styrke sin Covid-19 respons, eller planlegger for raskt å kunne øke sin responskapasitet ved behov, til å gå i dialog med sin nærmeste lokalforening for å vurdere om det er noe Røde kors kan bistå med.  

 

 

 

For pressehenvendelser, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99,

eller send e-post til pressevakt@redcross.no