Røde Kors viderefører livreddende hjelp i Afghanistan

Til tross for den dramatiske utviklingen i Afghanistan, viderefører Røde Kors/Røde Halvmåne livreddende helsehjelp til den hardt prøvede befolkningen. Både akutt helsehjelp og nødhjelp er prioritert.

 Røde Kors i Norge støtter Afghanistan Røde Halvmåne med medisinsk materiell og medisiner for å gi grunnleggende helsehjelp til de mest utsatte menneskene i Afghanistan.

– Vi vil fortsette å gi helsehjelp og annen nødhjelp der vi kan. Uavhengig av hvem som sitter med makten i Afghanistan, arbeider vi for og med de som rammes hardest av konflikten, og dette gjør vi så lenge det er praktisk mulig, sier Torben Bjørke-Henriksen, seniorrådgiver for Asia i Røde Kors.

Med støtte fra Røde Kors i Norge driver Afghanistan Røde Halvmåne 47 helseklinikker og 22 helsesentre, samt 21 mobile helseklinikker. Klinikkene og de de mobile helseteamene har operert i alle landets 34 provinser, både i myndighets- og opprørskontrollerte områder.

– For å unngå ytterligere forverring av den humanitære katastrofen som utfolder seg i Afghanistan er det kritisk avgjørende at maktovertakelsen skjer så fredelig som mulig. Både de som har lagt på flukt og andre må uhindret få den hjelpen de nå har akutt behov for, sier Bjørke-Henriksen.

De humanitære behovene i Afghanistan er enorme. Om lag halvparten av landets befolkning trenger humanitær hjelp. Allerede før de siste dagers utvikling var situasjonen kritisk for millioner av afghanere, og det er akutt behov for mat, vann og helsehjelp. Mer enn 3,3 millioner afghanere er nå flyktninger i eget land, og mange har de siste ukene og månedene flyktet til Kabul, som var ansett som et relativt trygt oppholdssted.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no