Røde Kors vil doble internasjonalt katastrofefond for å møte klimakrisen

Konsekvensene av klimakrisen gjør at Røde Kors nå vil øke sitt internasjonale katastrofefond, som vil bli stadig viktigere i tiden framover.

– Vi ser at tidlig varsling sammen med tidlig handling er med å redde liv og hindre noen kriser fra å katastrofer. Men det krever økonomisk handlingsrom til å sette i gang innsats raskt basert på farevarsler mer enn respons til katastrofer. Hensikten med det internasjonale katastrofefondet er å hjelpe mennesker før, under og etter katastrofer sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Katastrofefondet har også under koronapandemien økt sin betydning.

– Pandemien har gjort det vanskeligere å jobbe på tvers av landegrenser med humanitær tilgang. Samtidig er det også en klar trend at stadig færre land ønsker å motta internasjonal humanitær hjelp, og satser heller på å bygge nasjonal og regional kapasitet, sier Apeland.

Norge er allerede en viktig bidragsyter til katastrofefondet til Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC). I 2020 bidro norske myndigheter og Røde Kors i Norge med til sammen 22 millioner kroner til fondet, som da utgjorde 6 prosent av totalen.

– Utvidelsen av katastrofefondet betyr en satsning på de lokale kreftene som Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger verden over er i stand til å mobilisere, men reflekterer også de urovekkende manglene i verdenssamfunnets arbeid for å redusere de humanitære konsekvensene av klimaendringene, sier Apeland. De siste ukene har fondet blant annet gitt støtte for å redusere konsekvensene av en ventet kuldebølge i Mongolia, mens flere tusen mennesker har fått hjelp etter voldsomme flommer i Indonesia.

Allerede i dag rammes 108 millioner mennesker årlig av ekstremvær og klimarelaterte katastrofer. Dersom man ikke lykkes med å redusere utslipp av klimagasser og å støtte lokalsamfunn i å tilpasse seg et varmere, våtere og villere vær, kan det årlige antallet øke til 200 millioner mennesker innen 2050. Tall fra FNs miljøprogram UNEP viser at vi i dette øyeblikk er på vei mot 3 graders oppvarming globalt, og at de fleste land med klimatilpasningsplaner rapporterer manglende finansiering for disse. Røde Kors og Røde Halvmånebevegelsen ruster opp for å lindre den menneskelige nøden og lidelsen som følger av klimakrisen.

Det internasjonale katastrofefondet (DREF) har siden det ble etablert i 1985 bidratt med hjelp til over 200 millioner mennesker. Årlig kanaliseres i gjennomsnitt 30 millioner sveitsiske franc gjennom fondet. Målet er å øke dette til 100 millioner innen 2025.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99