Ros til regjeringen for støtten til de som trenger det mest

Røde Kors er glade for at regjeringen øker bevilgningen den humanitære bistanden i det reviderte nasjonalbudsjettet.

– Koronakrisen er global og må også løses globalt, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors

Røde Kors er bekymret over at flere andre land vrir internasjonal bistand til nasjonal respons mot korona.
– Jeg er glad regjeringen klarer å ha to tanker i hodet på samme tid. Selv om vi i Norge står midt i store utfordringer, vil pandemien ha enda større konsekvenser i mer sårbare områder i verden, sier Apeland

– Denne krisen er global. Derfor må også løsningen være global. Selv om vi i Norge står overfor store utfordringer, vil pandemien ha enda større konsekvenser i mer sårbare områder i verden. Det er jeg glad for at Regjeringen har forstått, sier generalsekretæren.

Koronastenging gjør det enda vanskeligere for mange å skaffe seg mat og helsehjelp.
– Nødhjelpsinnsatsen er derfor viktigere enn noen gang, sier Apeland. Han understreket at den globale innsatsen vil ikke være effektiv uten målrettede tiltak også i de mest sårbare delene av verden.

For mediehenvendelser, ring Røde Kors pressevakt på tlf 94 87 29 99 eller send e-post til pressevakt@redcross.no