Røde Kors: – Samfunnet svikter barna når 100.000 ikke får delta på fritidsaktiviteter

En ny rapport viser hvordan forskjellene i Norge utspiller seg på barnas fritidsarenaer.

– Hvor du bor eller størrelsen på lommeboka skal ikke avgjøre om du får være med på å spille fotball eller ei, sier Karin Afeef i Røde Kors.  

– Mange familier har dessverre så dårlig råd at barna ikke kan delta på håndball eller spille i det lokale skolekorpset. Vi kan ikke lukke døra til fritidsaktiviteter for over 100.000 barn fordi familiene har for dårlig råd, sier Karin Afeef, leder for humanitære programmer i Røde Kors.  

Høsten er en tid hvor fritidsaktivitetene for mange endelig starter opp igjen som normalt etter pandemien. For de fleste barn og unge er det en selvfølge å kunne være aktiv i en idrettsklubb, spille et instrument eller drive med andre aktiviteter på fritiden. Fritidsaktiviteter er blant de viktigste sosiale arenaene for barn og ungdom.  

For over 100.000 barn er terskelen for å delta for høy. 12 prosent av barn og unge forteller at de aldri har deltatt på noen form for fritidsaktivitet, ifølge Ungdata 2020. For mange er det familiens økonomi som gjør det umulig å delta. 

– Vi ser at stadig flere faller utenfor. Mange av de som henvender seg til oss har det akkurat romslig nok økonomisk til å ikke få sosial stønad, men likevel såpass trang økonomi at flere tusen kroner i deltageravgifter og utstyr blir helt umulig for familien, sier Afeef.  

Gir støtte direkte til familiene 

De siste tre årene har Røde Kors samarbeidet med dagligvareaktøren Coop om Coop-dugnaden, en støtteordning som betaler nødvendige utgifter for fullverdig deltagelse i en selvvalgt fritidsaktivitet for barn og unge i familier med dårlig råd. Så langt har over 2.300 barn og unge i over 200 kommuner fått støtte. Målet er at enda flere barn skal få muligheten til å delta og på den måten redusere forskjeller.  

Erfaringene fra de siste tre årene er samlet i rapporten “Nå kan også jeg bli best i verden”. Rapporten viser til at mange kommuner melder om barn som burde fått tilbud om økonomisk hjelp til fritidsaktiviteter, men som ikke får det. Flertallet av landets kommuner har ikke tilbud om fritidskortordninger.  

70 prosent av barna som har fått støtte av Coop-dugnaden bor i kommuner hvor mer enn hvert tiende barn vokser opp i familier med vedvarende dårlig økonomi.  

– Vi ser at det er store behov for hjelp, og etterlyser en bedre løsning for barna. Vi ser også at det er store forskjeller mellom kommunene. Alle barn bør ha samme tilgang til gode fritidsaktiviteter – uavhengig av hvor i landet man bor, sier Afeef.  

Prøveprosjekt ikke nok 

Røde Kors mener det er positivt at myndighetene investerer i en prøveordning med fritidskort som et skritt på veien mot å innfri forpliktelsene opp mot FNs barnekonvensjon og Fritidserklæringen. Samtidig er det krevende for mange å klare seg med støtte på 1.600-2.000 kroner årlig som er summen myndighetenes prøveordning tilbyr.  

– Avgifter til cuper og arrangementer, penger til transport, treningsklær og annet sportsutstyr er reelle hindre for deltagelse. 

FAKTA:

  • Over 115.000 barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Tallet øker for hvert år.   
  • 12 prosent av barn og ungdom har aldri deltatt i en organisert fritidsaktivitet. Dårlig økonomi er en viktig utestengende faktor. 
  • Fritidsaktiviteter er en viktig sosial arena for barn og unge og utenforskap kan gi større risiko for psykisk uhelse og ensomhet. Dårlig økonomi er en viktig utestengende faktor.  
  • Røde Kors samarbeider med Coop om “Coop-dugnaden” hvor barn og unge får dekket utgifter for inntil 10.000 kroner hver. 
  • Coop-dugnaden finansieres ved salg av Änglamark-produkter i Coops butikker. Änglamark er Coops egen serie med økologiske, miljø- og allergivennlige produkter. 
  • Barna velger selv hvilken fritidsaktivitet de ønsker å være med på.  
  • Over 2.300 barn fra hele landet har fått støtte så langt.  
  • Ordningen har en enkel og fleksibel løsning hvor familiene ikke må forholde seg til utgifter da alle fakturaer sendes til Coop-dugnaden.    

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no