Røde Kors: Klare forventninger til norske resultater i Sikkerhetsrådet

Norge må benytte muligheten til å utrette en forskjell, særlig for de gruppene som er mest utsatt og trenger beskyttelsen arbeidet i FNs sikkerhetsråd kan være med å gi, mener Røde Kors.

I dag ble Norge stemt inn i FNs sikkerhetsråd etter en lang og intens valgkamp.

– Røde Kors gratulerer Norge med valgresultatet. Norske myndigheter må bruke denne muligheten til å sikre økt beskyttelse for den utsatte sivilbefolkningen i dagens mange konflikter, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors. 

Røde Kors peker på at forventningen til resultatet er store, spesielt på de områdene som i valgkampen har vært trukket fram som sentrale. 

Ifølge regjeringen skal Norge jobbe for å sikre respekt for folkeretten, beskyttelse av sivile, kvinners rettigheter og deltakelse, og fremme sammenhengen mellom sikkerhet og bærekraftig utvikling.

Seksuell og kjønnsbasert vold rammer millioner av mennesker, og brukes som et våpen i krig og konflikt. 

– Vi har store forventninger til at regjeringen prioriterer denne utfordringen som dessverre synes å være stadig økende. Dette bør Norge rette søkelyset mot i perioden de har formannskapet i Sikkerhetsrådet, sier Apeland. 

Røde Kors mener Norge må jobbe målrettet for å oppnå endringer. Det gjelder seksuell og kjønnsbasert vold, beskyttelse av sivile, styrking av folkeretten og innsatsen mot klimaendringer.

– Klimaendringene kan forsterke og forlenge krig og konflikt. Derfor er vi glade for at dette settes på dagsorden. I diskusjonen om klimaendringer må de uakseptable humanitære konsekvensene danne utgangspunktet, og her kan Sikkerhetsrådet spille en sentral rolle og sette viktige premisser for klimadebatten, sier Apeland. 

Røde Kors er bekymret for brudd på folkeretten i krig og konflikt, og mener det er viktig å velge en tydelig linje for å styrke etterlevelse av regelverket som omhandler krig.

– Det hviler et stort ansvar på Norge i å være krystallklare rundt humanitære og humanitærrettslige spørsmål i en krevende diplomatisk tid, sier Apeland.