Ber Støre-regjeringen sikre lokal beredskap og gi frivillige full nødnett-tilgang

Røde Kors er skuffet over manglende støtte til kostnader for drift av nødnett for frivillige i forslaget til statsbudsjett.

– Frivillige er avhengig av å kommunisere med nødetatene, og nødnett-tilgang er samfunnskritisk, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps.

Under alvorlige beredskapshendelser teller hvert sekund og god kommunikasjon mellom nødetatene og frivillige organisasjoners personell kan utgjøre forskjellen mellom liv og død.

Den frivillige redningstjenesten har dessverre store mangler på nødnett-terminaler og har i en årrekke bedt om at dette prioriteres på statsbudsjettet. Ved flere søk- og redningsaksjoner har frivillige fra Røde Kors opplevd å måtte kjøre i motsatt retning fra krisen for å hente nødnett-terminaler.

– De frivillige i Røde Kors Hjelpekorps stiller opp for lokalbefolkningen i store og små kriser. Under store beredskapshendelser, som leirskredet på Gjerdrum, ser vi dessverre at det er stor mangel på nødnett-terminaler, noe som forsinker og i verste fall lammer kommunikasjonen, sier Løvik.

Den frivillige redningstjenesten stiller opp for myndighetene, men lokalforeninger i blant annet Røde Kors må bruke tid på dugnad for å finansiere utstyr som skal til for å redde liv.

– Frivillige er helt avhengige av å kommunisere med hverandre og med nødetatene og utfører i mange situasjoner livreddende innsats. Det er ingen tvil om at tilgang til og drift av nødnettet er samfunnskritisk og må støttes av det offentlige, sier Hjelpekorps-lederen..

Arbeiderpartiet og Senterpartiet støttet økning til nødnettabonnement til den frivillige redningstjenesten i forrige stortingsperiode. Nå håper Røde Kors at den påtroppende regjeringen vil følge opp lovnader i behandlingen av statsbudsjett for 2022.

– Det eneste vi vet om neste krise er at den kommer. Da må både nødetatene og frivillige organisasjoner settes i stand til å styrke beredskapen i hele landet, sier Løvik.

– Etter den grundige evalueringen av Gjerdrum-katastrofen hadde vi håpet regjeringen så behovet for å dekke frivillige organisasjoners kostnad for nødnett-terminaler i sin helhet over statsbudsjettet, og få på plass et felles digitalt aksjonsstøttesystem for velfungerende samhandling i redningstjenesten. Det håper vi en ny regjering raskt vil sørge for, sier Kjersti Løvik.

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no