Sivile evakueres fra krigsherjede Sumy

Røde Kors tilrettelegger evakuering av sivile fra den sterkt krigsherjede byen Sumy i Ukraina.

Mer enn 80 busser med sivile er i ferd med å bli evakuert i to konvoier for å komme unna den sterkt krigsrammede byen, i en felles operasjon mellom Den internasjonale Røde Kors-komiteen og Ukraina Røde Kors.  

– Vi håper inderlig at dette vil bli en sikker passasje ut av krigssonen, og at det vil hindre tap av mange menneskeliv. Den siste uka har altfor mange sivile i krigsherjede områder, spesielt i Sumy og i Mariupol, levd midt i krigens terror og dødstallene har vært forferdelige, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors i Norge.  

De sivile lidelsene i denne krigen har vært forferdelige, og byene har vært rammet hardest. Der har kampene vært harde og beskytningen brutal, og det har ikke har vært mulig å flykte. De som ikke har kommet seg vekk har liten eller ingen tilgang til mat, vann, varme og medisiner.  

– Det er i praksis nesten umulig å føre krig i så tett befolkede områder uten at det bryter med internasjonal humanitærrett, som forbyr angrep rettet mot sivile og sivile objekter. Angrep i byer rammer ofte vilkårlig, og det er svært vanskelig å skille mellom sivile og militære mål. Sivile må også få hjelp og en sikker vei ut av disse områdene, sier Apeland.  

Store behov for nødhjelp  
Behovene for beskyttelse er enorme, både for de som bor i de hardt rammede områdene og de som er på flukt. Lidelsene øker dag for dag, og det er spesielt vanskelig for de som må ha hjelp for å flykte, og for de som ikke kan flykte på grunn av de harde kampene. Dette er også en kritisk periode i flere hardt rammede områder hvor det er store behov for nødhjelp etter hvert som medisiner, helsetilbud, mat, vann og energitilførsel tar slutt. Behovene for livsviktig nødhjelp er enorme, spesielt i byene.  

De siste dagene har Røde Kors sendt store mengder nødhjelp til Ukraina. Den internasjonale Røde Kors-komiteen har fått inn 200 tonn med livsviktig nødhjelp de siste dagene, inkludert fire tonn fra Røde Kors i Norge og norske myndigheter, bestående av medisinsk utstyr for krigsskader. I dag og i morgen er ytterligere 25 tonn med medisinsk utstyr pakket og sendt fra Røde Kors i Norge. Nødhjelpen, i stor grad medisinsk utstyr, fraktes videre. 

– Det er avgjørende at denne nødhjelpen når inn i de hardt rammede byområdene. Partene må sikre at nødhjelp kommer fram, hvis ikke vil de humanitære lidelsene bli enda større i dagene og ukene som kommer, sier Apeland.  

 For andre pressehenvendelser, kontakt:   
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no