Stor snøskredfare: – Våg å være den som avbryter turen

Ved inngangen til et nytt år er det stor snøskredfare flere steder i landet. Landsrådsleder i Røde Kors Hjelpekors oppfordrer alle til å ta trygge valg på skitur.

Torsdag er det varslet betydelig (faregrad 3) eller stor (faregrad 4) snøskredfare både I Troms, deler av Finnmark, i Ofoten og på Helgelandskysten, samt på Sunnmøre og i Hardanger og på Voss.

– Nå er det ekstra viktig at grupper og enkeltpersoner på skitur i fjellet både planlegger turen godt og våger å være den som avbryter turen dersom man er usikker på om man beveger seg skredfarlige områder, sier Kjersti Løvik, landsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps.

Snøskred kan både utløses naturlig og ved at personer beveger seg i utsatte områder. Løvik minner derfor om den viktigste regelen ved ferdsel i skredutsatte områder:

– Ikke gå i terreng som er brattere enn 30 grader. Vær i tillegg oppmerksom på at snøskred som utløses kan nå langt ned, også til flatere områder, sier Løvik.

Seks gode tips for å unngå snøskred:

 1. 1. Les snøskredvarselet for ditt område. Sett deg inn i hva de ulike faregradeneog skredproblemenevil bety for din ferdsel i skredterreng. Snøskredvarsel finner du på no/snoskredvarsling
  2. Planlegg turen din hjemme – legg opp til tur etter vær- og snøforhold, og etter turgruppens erfarings- og kunnskapsnivå.
  3. Følg med på de faretegnene på snøskred naturen gir deg: ferske skred, sprekker i snøoverflaten, drønn fra snødekket ved belastning.
  4. Ha gode ferdselsrutiner. Gå i skredutsatte områder én og én eller hold god avstand til hverandre. Stopp/vent kun på trygge stoppesteder – steder hvor du ikke kan løse ut skred og hvor du ikke kan bli tatt av skred ovenfra.
  5. Vær i stand til å gjenkjenne snøskredutsatt terreng. Hvor kan det gå skred, og hvor langt kan skredet gå?
  6. Gjør alltid gjennomtenkte veivalg – still deg selv spørsmålet "hvorfor kan jeg ferdes her"?

Ressursside:
Artikkel og instruksjonsvideo: Slik kan du unngå snøskred

For mer informasjon, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99