Skuffet over kutt i humanitær bistand

Da Solberg-regjeringen la fram statsbudsjettet for noen uker siden var Røde Kors skuffet over manglende internasjonal solidaritet.

Støre-regjeringen reduserer Norge sin internasjonale satsning ytterligere.

Humanitær bistand kuttes med 270 millioner kroner sammenlignet med Solbergregjeringens forslag. Hele bistandspotten kuttes med 750 millioner kroner.

– Vi savner en tydelig innsats fra Norge i verden. Spesielt nå som konsekvensene av pandemien rammer så hardt i mange land. Pandemien forsvinner ikke uten at de rike landene prioriterer å få vaksinert mennesker i lavinntektsland, sier Jørgen Haldorsen, direktør for internasjonal avdeling i Røde Kors.

Antallet vaksinedoser i verden har økt. Men i mange land er det en stor mangel på helsepersonell som kan sette vaksinedoser i armen til folk som faktisk ønsker å bli vaksinert. Røde Kors er bekymret for at land og områder der helsetilbudene står svakest vil tape, og at konsekvensen er at covid-19 vil kreve flere liv og nye inngripende tiltak i unødvendig lang tid fremover.

–  Skal vi lykkes med pandemibekjempelsen må vi styrke helsetjenestene i flere land, vi må aktivt jobbe med å spre kunnskap og informasjon om vaksine, og vi må ikke minst sikre en mer rettferdig fordeling av vaksinedoser, sier Haldorsen.

Røde Kors mener at rike land bør investere mer for å styrke kapasiteten til aktører som er til stede på bakken i lokalsamfunnene og som har den nødvendige tilliten i befolkningen for å kunne bekjempe frykt, stigmatisering og uvilje forbundet med vaksine.

– Det må et stort løft til. Derfor er vi skuffet over at den nye regjerningen kommer med kutt i det humanitære budsjettet. For å bekjempe pandemien vil det koste oss langt mer om få år dersom vi ikke prioriterer disse investeringene nå, sier Haldorsen i Røde Kors.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no