Slik håndterer familiene koronasituasjonen: Nesten 1 av 3 sliter hjemme

Økt konfliktnivå, stress i familiene og vanskelig læringssituasjoner på skolen. Nesten hver tredje familie med barn under 18 år har det vanskelig i koronatiden, viser nye tall fra Opinion.

– Vi må unngå at denne krisen skaper nye kriser for familier som ellers hadde klart seg bra, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.  

Opinions ferske “Koronamonitor” for Røde Kors viser at mange familier har det vanskelig i møte med koronaviruset. Over 1.000 personer med hjemmeboende barn under 18 år er blitt spurt om hvordan hjemmesituasjonen er når barna ikke lenger går på skolen og i barnehagen. 31 prosent forteller at de opplever økt konfliktnivå, stress eller negativ stemning i familien de siste ukene.  

– Denne undersøkelsen bekrefter det inntrykket vi allerede har gjennom samtaler med særlig barn og unge i hele Norge: Mange klarer seg fint, men noen har veldig tunge dager nå. Som samfunn må vi gjøre alt vi kan for å sikre dem, sier Apeland.  

Gjennom våre aktiviteter erfarer Røde Kors at det er flere grupper som nå blir sårbare, og mange er i kontakt med Røde kors om tunge og alvorlige tema. Ungdom som har det vanskelig hjemme forteller om foreldre som krangler mer enn tidligere, og anspente hjemmesituasjoner. Røde Kors-frivillige er også i kontakt med ungdom som opplever å ha mistet støtte fra det offentlige hjelpeapparatet.  

Barn og unge som opplever vold eller overgrep hjemme, forteller om en ekstra vanskelig situasjon nå. De siste dagene har kontakttelefonen til Røde Kors for barn og unge (Kors på halsen) mottatt mange henvendelser som handler om at barna er redd for å være hjemme, om foreldre som drikker, om krangler hjemme og om emosjonell omsorgssvikt. På grunn av økt pågang holder hjelpelinjen nå åpent hver dag, også i påskeuken.  

– Det er viktig at helsemyndighetene også kjenner til utfordringene mange sliter med nå. Dersom skoler og barnehager fortsatt må holdes stengt av smittevernhensyn, vil vi gjerne bidra til å finne løsninger for de familiene og barna som sliter mest. I kommunene er det mange gode initiativer for å bidra til å hindre at stresset øker, sier Apeland.  

I undersøkelsen sier også 30 prosent av de spurte at læringssituasjonen ikke er akseptabel for barna. På et annet spørsmål svarer 39 prosent av de foresatte forteller at de opplever at de ikke strekker til med å bistå i hjemmeundervisningen. 

Røde Kors tilbyr gratis digital leksehjelp til elever på ungdomsskolen og videregående skole. Pågangen har mer enn doblet seg de siste ukene, og Røde Kors-frivillige fra hele landet bidrar til en digital dugnad på leksehjelpen. Nå utvides dette tilbudet også til elever på mellomtrinnet, fra 5. til 7. klasse på barneskolen. Leksehjelpen vil være åpen mandag til onsdag i påskeuken.