Smittebølge nummer to rammer Jemen

Den andre smittebølgen har nådd Jemen og mange har behov for helsehjelp, samtidig kjemper mange mot matmangel og underernæring.

– I alle nabolag er det nå folk som dør av koronaviruset. Dessverre oppsøker mange smittede helsehjelp for sent, når de har vanskeligheter med å puste, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors. 

Over halvparten av helsetilbudet i Jemen er stengt ned eller ødelagt på grunn av krigen og samtidig som smitten øker, pågår det også kamper.

Sist sommer sendte Røde Kors et feltsykehus til Jemen for å styrke beredskapen og muligheten til å behandle covid-pasienter. Lokale helsemyndigheter tok i slutten av februar over ansvaret for, og driften av feltsykehuset. Med 60 sengeplasser for koronapasienter er dette tilbudet med å hindre spredning av viruset til andre helsetilbud.

– Feltsykehuset er med å avlaste eksisterende sykehuset, og er blant få rene covid-tilbudet i Jemen. Gjennom høsten og vinteren har vi jobbet tette med lokale helsepersonell for å øke kapasiteten, og de leder nå innsatsen. Vi kommer til å fortsette å støtte innsatsen, som nå går en tøff tid i møte, sier Apeland.

Det nærmer seg også høytiden Ramadan, som vil øke smitterisikoen for korona. Mange mennesker vil oppsøke markeder, moskeer, de vil besøke familie og samles rundt måltider. 

– Vi frykter at den andre smittebølgen i Jemen kan få dramatiske konsekvenser for mange. Kombinasjonen av fattigdom og manglende tillitt til helsevesenet gjør at mange ikke følger smittevernrådene. Når du ikke vet hvor ditt neste måltid er, eller hvor det skal komme fra, er ikke smittevern den største bekymringen. Dessverre kan det få alvorlige konsekvenser, sier Apeland. 

Røde Kors har jobbet mye med å spre kunnskap om helsetilbud og hvordan man kan beskytte seg mot smitte, gjennom informasjonskampanjer og lokale frivillige. 

I Jemen er det krevende å få oversikt over smittesituasjonen. Tine Mejdell Larsen har jobbet både ved feltsykehuset i Aden og med å sette opp et system for sykdomsovervåking i Jemen.

– Ved enkel mobilteknologi og frivillige som har fått opplæring, rapportere de inn antallet mennesker med symptomer fra ulike områder. Slik kan lokale helsemyndigheter sette inn tiltak der det trengs mest, og det er viktig i et land som Jemen der helsetjenestene er overbelastet, sier Mejdell Larsen.

Systemet som brukes for sykdomsovervåking er utviklet i Norge i samarbeid med frivillige med programmeringskunnskap, og baserer seg på enkel mobiltelefoni.

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99