Fare for snøskavler

Skavler med tung snø som bryter sammen utgjør akkurat nå en risiko i vinterfjellet. Tirsdag og onsdag er det snøskredfare i store deler av Sør-Norge.

Det er stor eller betydelig fare for snøskred ved flere populære skiområder i fjellet. Skavlbrudd i områder som normalt sett er trygge, utgjør en fare selv for skiløpere som beveger seg på flate områder. 

– Det kan ikke gjentas ofte nok: Fjellvettreglene, og i dette tilfelle regel nummer 3 om snøskred spesielt, kan være livreddende når man skal på tur i vinterfjellet, sier Kjersti Løvik, landsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps.  

Ifølge varslingstjenesten Varsom.no er det betydelig snøskredfare helt fra Sunnmøre til Vest-Telemark. På Voss og i Hardanger er det varslet faregrad 4, som betyr stor fare for snøskred. 

Snøskavler som er bygd opp av fokksnø kan bryte sammen og dermed utløse snøskred også i områder der det ikke er varslet skredfare. Slike skred kan nå langt ut på flatmark.  

– Skavlbrudd er et fenomen som i deler av fjellet i Sør-Norge nå kan gi ubehagelige overraskelser. Jeg anbefaler at man tenker seg nøye om når man beveger seg nær bratte heng og legg gjerne rastepausen et stykke unna slike skråninger, sier Løvik.

Skavlbrudd
Bilde til fritt bruk av media ved kreditering Ånund Vaa/Vinje og Haukeli Røde Kors Hjelpekorps. Bildet er fra langfredag 2019 i området rundt fjellet Kistenuten og viser et naturlig utløst skred forårsaket av skavlbrudd.) Kontakt pressevakt@redcross for høyere oppløsning

Her er tre viktige tips for å unngå snøskred: 

1. Les snøskredvarselet for ditt område. Sett deg inn i hva de ulike faregradene og skredproblemene vil bety for din ferdsel i skredterreng. Snøskredvarsel finner du på varsom.no/snoskredvarsling 
2. Planlegg turen din hjemme – legg opp til tur etter vær- og snøforhold, og etter turgruppens erfarings- og kunnskapsnivå. 
3. Følg med på de faretegnene på snøskred naturen gir deg: ferske skred, sprekker i snøoverflaten, drønn fra snødekket ved belastning. 

Ressursside: 

Artikkel og instruksjonsvideo: Slik kan du unngå snøskred 

 

For mer informasjon, kontakt: Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99