Somalia: Nesten tre millioner mennesker står overfor sult og sykdom

Røde Kors advarer om at Somalia står overfor en humanitær katastrofe. Akutt matmangel er en konsekvens av mange samtidige kriser.

– Det må rask innsats til for å redde liv. Hver fjerde person i Somalia opplever nå akutt matmangel, det er en alvorlig situasjon som krever en stor innsats. Over 800.000 barn under fem år risikerer å bli akutt underernært dersom de ikke får medisinsk oppfølging og tilgang på mat nå, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Landet sliter med ettervirkningene av fjorårets store gresshoppesvermer som ødela avlinger, utbruddet av COVID-19 og omfattende flom. 

– Ekstremværet har fortsatt, og flom har blitt etterfulgt av tørke. Somalia opplever nå en ny bølge med COVID-19, mer alvorlig enn den forrige, og sykehus er overfylt av mennesker som søker behandling. Væpnet konflikt og vold fortsetter uhindret. Disse hendelsene har ført til en alvorlig matkrise, underernæring, og utbrudd av akutt diaré og meslinger, sier Apeland. 

Somalia opplever en av verdens mest komplekse kriser, og den ser ut til å ikke ha noen ende.  Ekstreme klimaforhold gjør landet sårbart, inkludert gjentatte tørkesykluser, sesongflom og tropiske sykloner. Somalia har lidd tre ganger så mange tilfeller av flom og tørke de siste tre tiårene enn de foregående tiårene. Folk opplever regelmessig tap av levebrød, vedvarende matkrise, underernæring og mangel på rent vann. Rundt 70% prosent av landets befolkning lever i fattigdom og 40% anslås å leve i ekstrem fattigdom. 

– Konsekvensene av COVID-19 vil føre til at folk som har det vanskelig fra før, slik som fattige husholdninger i urbane områder og internt fordrevne, får enda mindre tilgang på mat. En kombinasjon av økende matvarepriser og reduserte arbeids- og inntektsmuligheter gjør at folk er mer sårbare i møte med nye kriser, sier Apeland.

Tilgangen til helsetjenester fortsetter å forverres på grunn av den pågående konflikten. Helsesystemet er fragmentert, dårlig utstyrt, og det har oppnådd mindre enn 40% av sitt mål om to helsefasiliteter per 10.000 mennesker. 

– Somalia har et av de minst bemannede helsevesenene i verden med bare 2 helsearbeidere per 100.000 mennesker, sammenlignet med den globale standarden på 25 per 100.000. Derfor er helseklinikkene til Somali Røde Halvmåne utrolig viktig for å gi et helsetilbud over hele landet, sier Apeland.

Somalia Røde Halvmåne har enestående tilgang i hele landet, inkludert til områder som er vanskelig å nå fram til. 

– Kombinasjonen av permanente og mobile helseklinikker gjør at Røde Halvmåne kan nå fram til mange mennesker med helsehjelp og annen livsviktig innsats, forteller Apeland.

Norges Røde Kors støtter primærhelseklinikker og helsearbeiderne deres i Somalia, og arbeider for å lindre skadene av seksuell- og kjønnsbasert vold i alle klinikkene. Røde Kors jobber også for å støtte primærhelsetjenesten i Somalia for eksempel ved å utbedre samfunnsbasert sykdomsovervåking, en aktivitet som hjalp å identifisere det første COVID-19 tilfellet i Somalia.

Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger planlegger nå en innsats for å hjelpe over en halv million mennesker med nødhjelp i Somaliland og Puntland det neste halvannet året. 

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99