Sør-Sudan: Et ungt land med tung erfaring

Etter 10 år som selvstendig stat trenger 2 av 3 innbyggere i Sør-Sudan nødhjelp for å overleve. Den skjøre fredsavtalen gir et håp for fremtiden.

For ti år siden erklærte Sør-Sudan uavhengighet og landet var fylt av håp og optimisme. Verdenssamfunnet feiret sammen med dem og kun noen dager etter ble Sør-Sudan tatt opp som FNs 193. medlemsland. Allerede to år senere brøt det ut en konflikt som førte til nesten 400.000 dødsfall frem til en fredsavtale ble undertegnet i 2018.

– Fredsavtalen i dette unge landet holder fortsatt, men den er skjør, og vi er forsiktig optimistiske. Til tross for at de største kampene er over for øyeblikket er de humanitære behovene enorme, og langvarige, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors i Norge. 

Landet opplever en av de største humanitære krisene i verden og hele 8,3 millioner av Sør-Sudans 12,1 millioner mennesker (69% av befolkningen) har behov for humanitær hjelp for å kunne overleve.

Stor mangel på helsetjenester

Mangelen på infrastruktur gjør at befolkningen i liten grad har tilgang på helsehjelp der de bor, og fører til en stor utfordring for alle som driver humanitært arbeid i Sør-Sudan.

– Helsearbeidere forteller at mange av de som blir alvorlig skadd dør, og de som kommer seg til medisinsk behandling kommer ofte så sent at det må drastiske grep til for å redde liv. For eksempel hører vi at pasienter må amputere lemmer fordi det ikke er grunnleggende helsetilbud der de bor, sier Apeland.

Siden 2020 har landet opplevd gresshoppesvermer, direkte og indirekte virkninger av COVID-19, lokale konflikter og alvorlig flom som har tvunget hundretusener på flukt.

En omfattende matkrise rammer nå 7,2 millioner mennesker hvorav 108.000 står overfor hungersnød. Dette fører til at mange barn, gravide og ammende rammes av underernæring.

Seksuell og kjønnsbasert vold

Rundt 65% av kvinner og jenter i Sør-Sudan har opplevd fysisk og/eller seksuell vold i løpet av livet, og flertallet opplever det for første gang før de har fylt 18 år.

– Dette er en stor humanitær utfordring som skaper mange lage av problemer både for de som rammes direkte, men også for hele samfunnet, sier Apeland.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen har behandlet mer enn 9.000 pasienter med våpenskader siden landets uavhengighet i juli 2011. I 2020 utgjorde kvinner og barn nesten en fjerdedel av pasientene som ble behandlet. Over det siste tiåret har Røde Kors distribuert mat til over 3,3 millioner mennesker, vaksinerte over 5,2 millioner husdyr og distribuerte frø og landbruksredskaper til over 3 millioner mennesker.

– Det er viktig at vi som en humanitær organisasjon fortsetter å støtte befolkningen i Sør-Sudan som har gått gjennom så mye. Freden er skjør, og det er alltid en ny krise rundt hjørnet. Vi håper at landet står sterkere om ti år og at befolkningen får bedre tilgang på mat, vann og grunnleggende helsetjenester, sier Apeland.

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99