Stor korona-bekymring hos skolebarn – foreldre kan trygge barna

Seks av ti foreldre opplever at barna er bekymret for korona når skolene åpner igjen etter sommeren, viser nye tall fra Opinion for Røde Kors.

– Disse tallene er høye. Som foreldre og voksne må vi på samme tid være ærlige om farene ved viruset, trygge barna og anerkjenne følelsene deres, sier seniorrådgiver i Røde Kors John Harald Bondevik. 

- Tallene tyder på at barn er godt informert om at viruset kan være farlig. Det kan bidra til at de vil overholde smittevernstiltakene. Samtidig viser tallene at vi har en stor jobb med å fortelle barna om alt som er trygt å gjøre; at de fortsatt både kan leke og lære, sier Bondevik. 

Tallene er fra Opinions koronabarometer utført på vegne av Røde Kors i uke 32 og 33. Kun tre av ti foreldre sier at barna ikke er bekymret for korona i det hele tatt. I samme periode oppgir til sammenlikning 43 prosent av befolkningen i Norge at de selv er bekymret for å bli smittet av koronavirus. 65 prosent oppgir at de er bekymret for om noen i familien vil bli smittet av viruset.  

– Vi som voksne må også tenke på hvordan vi snakker om korona i hjemmet, ikke bare når vi snakker direkte med barna. Om de voksne for eksempel diskuterer munnbind i kollektivtrafikken, snapper barna raskt opp både holdninger og følelser som formidles, sier han.  

I samme undersøkelse kommer det også frem at to av ti foreldre tror barna gruer seg til skolestart.  

– Snakk med barna om hva de føler, og vær åpen om egne følelser sammen. Voksne kan også grue seg til ting av og til, og dette er fint å dele med barna, sier Bondevik. 

Da foreldre ble spurt om det samme før gjenåpningen av skolene i mai, svarte 12 % at barna gruet seg til skolestart. 

– Korona er bare en del av skolehverdagen. Det er viktig at vi som foreldre har fokus på annet enn det som har med korona å gjøre. Vi må fortsatt spørre om hvem barna leker med og hva de lærer om. Og ikke minst: Hvordan gikk det med de nye barna i klassen, sier Bondevik. 

 

 

For pressehenvendelser, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99,

eller send e-post til pressevakt@redcross.no