Stor oppdragsøkning for Røde Kors-båter i sommer

Flere av Røde Kors sine redningsbåter på Øst- og Sørlandet har hatt betydelig mer å gjøre denne sommeren sammenlignet med fjoråret.

Etter den travle sommeren oppfordrer Røde Kors oppfordrer alle nye og gamle båtførere til å bruke vintersesongen på å ta båtførerprøve. Organisasjonen har båtberedskap over hele landet, med havgående redningsbåter langs kysten og mindre båter både på havet og i ferskvann. 

Denne sommeren har flere av de større redningsbåtene til Hjelpekorpset opplevd en stor økning i antallet oppdrag på sjøen. Østlandet og Sørlandet peker seg ut som områder hvor svært mange har hatt behov for hjelp på havet. 

– Våre frivillige hjelpekorps som drifter redningsbåtene forteller at det har vært svært mange båter på sjøen og at de har hatt det travlere enn på lang tid. Oppdragene dreier seg både om å rykke ut til personer som har skadet seg på eller ved sjøen, og rene søk- og redningsoppdrag, sier Sølve Kiviranta, som leder Røde Kors Hjelpekorps sin ressursgruppe for vannredning. 

Redningsbåten RC Lillesand, som ble satt i beredskap i Agder i 2017, hadde 4 oppdrag totalt i 2020. Hittil i år har båten bistått i 12 søk- og redningsoppdrag og 8 oppdrag for AMK-sentralen, altså en femdobling av oppdrag. 

Også Porsgrunn Røde Kors har mangedoblet sin oppdragsmengde med båt sammenlignet med fjoråret. 

– En femdobling i antall oppdrag er mye. Vi er glade for at båtene blir brukt, men oppdragsmengden på disse og flere andre båter viser at flere bør trene seg på både sjøvett og førstehjelp, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps. 

For Tjøme og Hvasser Røde Kors Hjelpekorps har de fleste oppdrag denne sommeren vært rene ambulanseoppdrag for AMK-sentralen, i tillegg til bistand ved både grunnstøtinger, drivende fritidsbåter og båtbranner. 

  ​Mange ulykker kunne ifølge Løvik vært unngått med høyere kunnskap om navigering og oppførsel på sjøen. Hjelpekorps-lederen oppfordrer alle, både nye og rutinerte båtførere, til å bruke vintersesongen på å ta båtførerprøven.  

– Trygg ferdsel på sjøen er minst like viktig som trygg ferdsel i fjellet. Man blir aldri utlært, og selv om du på grunn av alder ikke må ha båtførerprøven, er kunnskapen du får gjennom kurset viktige redskap for at både du og de du ferdes rundt blir tryggere til sjøs, sier landsrådslederen. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no