Store forskjeller i pandemiresponsen globalt

Konsekvensene av pandemien rammer ulikt. Spesielt utsatt er folk som lever i områder med konflikt eller som allerede er rammet av humanitære kriser, der responsen er mest utfordrende.

– En effektiv og rettferdig fordeling av vaksiner er ikke bare et spørsmål om moral og å redde liv i land som er mer utsatt og med helsevesen som ikke er tilstrekkelig, men også for å beskytte oss selv, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

I Norge har vi sett hvilke konsekvenser det kan få når muterte varianter av viruset sprer seg. Det er usikkert hvordan eksisterende vaksiner beskytter mot eksisterende og fremtidige varianter av viruset og effektiv bekjempelse av viruset kan bare gjøres globalt, ikke nasjonalt og regionalt. 

I mange land er det menneskene som er mest utsatt for å bli smittet med koronaviruset, de som har det vanskeligst fra før. Mindre enn 2 prosent det globale antallet vaksinedoser har gått til de 32 landene som har alvorlige eller veldig alvorlige humanitære kriser.

– Det er både riktig og viktig at Norge investerer i Covax og bekrefter at nye vaksinedoser som blir tilgjengelig gjennom dette samarbeidet ikke skal gå til befolkningen i Norge. Det er også i vår egen interesse, sier Apeland. – Men det er ikke nok. Skal vi bekjempe viruset må vi tenke globalt, og det tilsier at vi må forplikte oss til å avgi en betydelig andel av vaksinedosene vi har tilgang til gjennom EU.

Den internasjonale Røde Kors-bevegelsen lanserer onsdag en plan for å jobbe mot ulikheter i pandemiresponsen globalt. Røde Kors vil blant annet jobbe for å nå ut der det er krevende å nå fram til med nødhjelp, informasjon og helsehjelp, på grunn av konflikt eller andre forhold. Det er mange eksempler på hvordan ulikhetene i respons og kapasitet. For eksempel tester land som ikke må håndtere alvorlige humanitære kriser nesten 48 ganger så mange per innbygger, som land i kriser.

– Folk som lever i land uten humanitære kriser eller uten alvorlige humanitære kriser har tre ganger så stor mulighet for å gjennomføre smittesporing, sier Apeland.

Røde Kors-bevegelsen er verdens største humanitære nettverk, og består av Den internasjonal Røde Kors-komiteen (ICRC), Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) og 192 nasjonale Røde Kors-foreninger med til sammen 14 millioner frivillige.

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99