Store sivile tap i Nagorno-Karabakh – frivillig fra Røde Halvmåne blant de drepte

Røde Kors er svært bekymret for store sivile tap i konflikten i Nagorno Karabakh. Under nye angrep onsdag var en frivillig fra Aserbajdsjan Røde Halvmåne blant de drepte.

Familiefaren delte ut humanitær hjelp til sivile i Barda i Aserbajdsjan.
– Vår dypeste medfølelse går til de etterlatte, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors. 

Den Internasjonale Røde Kors-komiteen var onsdag vitne til intens krigføring fra begge sider av konflikten i tett befolkede områder rundt Nagorno-Karabakh. 

– Angrepene førte til at sivile ble drept, flere ble skadet og hus og hjem ble fullstendig ødelagt. Dette er helt uakseptabelt, sier Morten Tønnessen-Krokan, seniorrådgiver i Røde Kors i Norge. 

Til tross for tre forsøk på våpenhvile de siste to ukene, er konflikten rundt Nagorno Karabakh nå i ferd med å eskalere ut av kontroll. Røde Kors er svært bekymret. 

– Gjennom de siste ukene har vi sett tunge artilleriangrep i tett befolkede områder. Angrep som ikke skiller mellom sivile og militære mål, eller som forårsaker uforholdsmessig store sivile skader er helt klart i strid med grunnleggende regler i krig. De menneskelige lidelsene er enorme, sier Tønnessen-Krokan.  

Siden konflikten blusset opp 27. september har Den Internasjonale Røde Kors-komiteen bedt begge sider av konflikten om å gjøre det de kan for å skåne sivile og beskytte sykehus, skoler og markeder. 

– Dette er forpliktelser begge parter har under internasjonal humanitærrett, og er ufravikelig, sier Tønnessen-Krokan. 

Mange tusen er nå på flukt fra kampene. Kvinner, barn og eldre søker tilflukt i offentlige bygninger, hoteller eller hos venner og familie eller vertsfamilier.  Flere hundre hjem, skoler og sykehus er ødelagt av tungt artilleri. Dette får enorme, langsiktige konsekvenser for sivilbefolkningen.  

– Det er viktig at det nå kommer en reell våpenhvile i denne konflikten. Våre kollegaer på begge sider av konfliktlinjen står klar til å hjelpe sivilbefolkningen, sier Tønnessen-Krokan.  

I enhver væpnet konflikt er internasjonal humanitærrett klar på at angrep på noe eller noen som bærer det røde korset eller den røde halvmåne, er et brudd på regler i krig. 

– Det internasjonale samfunnet må stille klare krav til at partene i konflikten beskytter sivile og respekterer Røde Kors-emblemet får å kunne gi livreddende hjelp til rammede, sier Tønnessen-Krokan.  

Røde Kors-bevegelsen er i dialog med begge sider av konflikten for å minne om hvilke forpliktelser de har under internasjonal humanitær rett. 

– De forferdelige scenene vi er vitne til nå kan ikke fortsette, sier Tønnessen-Krokan. 

Både Armensk Røde Kors og Aserbajdsjansk Røde Halvmåne gir førstehjelp, psykososial støtte, og distribuerer mat, hygieneartikler og annen førstehjelp til mennesker på flukt. Samtidig forbereder den Internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC) seg til å bistå i utveksling av krigsfanger og drepte soldater på begge sider, slik at de kan gjenforenes med sine familier. ICRC har også levert medisinsk utstyr til sykehus og likposer til rettsmedisinske institutter. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99