Stort behov for gratis ferie med Røde Kors – aldri har flere vært med på påskeferie

Om lag 600 barn og voksne reiser i år på påskeferie med Røde Kors. Organisasjonen ser store behov over hele landet.

– Vi har aldri hatt med så mange på påskeferie som vi har denne påsken. Mange barnefamilier har hatt det svært vanskelig gjennom pandemien, og vi er glade for at vi nå øker kapasiteten slik at enda flere får et positivt avbrekk fra hverdagen, sier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll.  

Denne påsken er rundt 600 barn og foresatte med på «Ferie for alle», et gratis ferietilbud for barnefamilier som sliter med økonomien. Nærmere 1.200 har søkt om gratis påskeferieopphold sammen med Røde Kors, og rundt 100 frivillige er med på å skape gode ferieopplevelser i påskeuka for disse familiene. 

– Utgiftene har gått kraftig opp for mange. Økte matvarepriser og strømpriser har gjort det vanskelig for familier som fra før strevde med økonomien. Vi er derfor glade for at vi øker kapasiteten fra det vi har hatt tidligere påsker slik at enda flere familier får gode ferieminner sammen, sier Sveinsvoll.  

25 prosent usikre på om de har råd til påskeferie 

En ny undersøkelse Opinion har utført på vegne av Røde Kors viser at hele én av fire sier de er usikre på om de har råd til påskeferie i år. Blant unge voksne under 30 år sier nesten 30 prosent at deres økonomiske situasjon gjør at de gruer seg til påskeferie.  

– Flere steder i landet ser vi nå at vi er i kontakt med nye familier som ikke har bedt om hjelp fra oss tidligere. Mange familier som slet økonomisk før korona, har det enda tøffere nå. Det ser vi gjenspeiler seg i søknadstallene våre, sier Røde Kors-presidenten.  

Bekymret over fattigdomsutvikling 

Over 115.000 barn under 18 år i Norge bor i hjem med vedvarende lavinntekt, viser ferske tall fra SSB. Det utgjør 11,7 prosent av alle barn i Norge. Utviklingen bekymrer Røde Kors, som ser fattigdomsutviklingen i Norge på nært hold gjennom tusenvis av møter med barn og unge gjennom forskjellige aktiviteter.  

Røde Kors har mange aktiviteter som er direkte og indirekte rettet mot familier med lite penger. Den største aktiviteten for denne gruppen er «Ferie for alle», hvor frivillige årlig sørger for at over 5.000 barn og foresatte som ellers ikke ville hatt råd til å dra på ferie sammen, får gode ferieopplevelser og ferieminner.  

 

For mer informasjon, kontakt:   
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no