Intensivere mottak av flyktninger

COVID-19 har ført til et stort etterslep i å ta imot flyktninger. Både Norge og EU ligger langt etter å fylle sine forpliktelser for 2020.

– Røde Kors oppfordrer regjeringen til å få fortgang i å hente flyktninger, sier Ivar Stokkereit, leder for humanitære verdier og folkerett i Røde Kors. 

Han legger til at både EU og norske myndigheter ligger bak målene om å hente kvoteflyktninger i år. Nå må arbeidet intensiveres for å hjelpe mennesker ut av lidelse og gi beskyttelse til de som trenger det. 

UDI opplyser til Røde Kors i september at de forventer at de skal klare å innvilge omtrent 2.000 av de 3.000 på kvoten for overføringsflyktninger i år. Etter nødvendige reiserestriksjoner på grunn av korona har FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) gjenopptatt mye av sitt arbeid. Derfor er det nødvendig at flere land nå også øker sin innsats for å ta igjen det tapte. Mange flyktninger har ventet i månedsvis på hjelp og avklaring, på grunn av korona-pandemien. 

Fra vondt til verre 

Før pandemien var over 1,4 millioner flyktninger i verden særlig utsatt, ifølge UNHCR. For disse har den humanitære situasjonen blitt forverret som følge av korona i flere land. 

I Libanon lever halve befolkningen under fattigdomsgrensen. Landet har rundt 900.000 flyktninger. Den økonomiske krisen i landet har satt både flyktninger og den libanesiske befolkningen under stort press. Med COVID-19 og eksplosjonen i havneområdet i Beirut 4. august, der 300.000 ble hjemløse, ble helsevesenet ytterligere overbelastet. Dette har gått særlig utover flyktningene i Libanon. 

I Uganda er matrasjonene i flyktningleirer kuttet med 30 prosent, fordi penger er omdisponert til Covid-19-tiltak. Av de 1,4 millioner flyktningene i landet må 125.000 hentes ut og gis beskyttelse, mener Røde Kors. 

Drukner i Middelhavet 

Forverringen av den væpnede konflikten i Libya går særlig utover flyktninger. De rammes av bombeangrep, vold og overgrep. Mange ser ingen annen utvei enn å legge ut på den livsfarlige ferden over Middelhavet til Europa. En ferd som så langt i år har krevd 495 menneskeliv

I over ti år har fattige og mellominntekts-land måttet ta seg av størstedelen av verdens flyktninger. Slik er det fortsatt tross av de store utfordringene dette medfører. De sosiale og økonomiske følgene av COVID-19 i disse landene gjør at situasjonen har gått fra vondt til verre. 

– I møte med COVID-19 har både EU og Norge vist at pandemien må bekjempes gjennom felles løsninger og solidaritet. Denne forståelsen må også gjelde for å gi verdens flyktninger trygghet og beskyttelse. Derfor må arbeidet med å ta imot flyktninger intensiveres. Norge må komme nærmere målet om å ta imot 3.000 kvoteflyktninger, på tross av COVID-19, og sikre at dette gjøres effektivt og i henhold til smittevern, sier Stokkereit. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99