Røde Kors positive til at norske myndigheter har invitert Taliban til Norge

– Afghanistan har fått nye makthavere, og det er disse vi nå må forholde oss til.

– Dialog med Taliban er en helt nødvendig erkjennelse, og ikke nødvendigvis en anerkjennelse av hvem som nå har tatt over makten i Afghanistan, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

– Det er i alles interesse å unngå at landet igjen blir et land med økt konflikt og vold og enorme menneskelig lidelse og nød, sier Apeland, som denne uken selv er i Afghanistan.

– Norge og andre land må finne politiske løsninger og inngå avtaler med Taliban for å unngå at de menneskelige lidelsene vi nå ser ikke blir enda større. Det er den eneste måten å unngå stenging av sykehus og sikre at skoler kan holdes åpne. Før maktovertakelsen, støttet Norge blant annet helsevesenet i Afghanistan gjennom Verdensbanken og andre kanaler. Den støtten må gjenopptas, sier Apeland.

Behovene i Afghanistan er enorme og selv om Røde Kors og andre organisasjoner gjør alt de kan for å hjelpe kan ikke humanitære organisasjoner alene sørge for at menneskene i Afghanistan får et minimum av helsetilbud og andre grunnleggende tjenester.

– 24,4 millioner afghanere, over halvparten av landets befolkning, kommer til å trenge akutt mathjelp for å overleve denne vinteren. Det er en krise som ikke kan løses uten penger fra vestlige land og dialog med Taliban, sier Røde Kors sin generalsekretær.

Røde Kors understreker også viktigheten av at humanitære hjelpeorganisasjoner må få operere i tråd med de humanitære prinsippene, som nøytralitet, uavhengighet og upartiskhet, på bakken.

Advarer mot å sette betingelser for humanitær hjelp

– Jeg vil samtidig advare norske og vestlige myndigheter mot å stille betingelser for å hjelpe det afghanske folk med nødhjelp gjennom vinteren. Humanitær bistand må gis uten politiske krav og være uavhengig av enighet om politiske eller menneskerettslige spørsmål. Slike krav vil bryte med prinsippene om nøytral, uavhengig og upartisk hjelp. Respekt for mangfold og menneskerettigheter er avgjørende og viktig, men det må ikke være en betingelser for å gi humanitær hjelp i den krisen som Afghanistan nå opplever, sier Bernt G. Apeland.

Da Taliban tok makten i Afghanistan i sommer, svarte Norge og andre vestlige land med å fryse bankkonti og pengeoverføringer til landet. I tillegg har USA, FN og EU sanksjoner mot enkeltpersoner i Taliban, som del av den vestlige terrorbekjempelsen. Milliarder av kroner holdes tilbake.

– Dette har akkurat nå enorme humanitære konsekvenser. Folk mangler penger. Mange må ta valget mellom å kjøpe fyringsved eller mat, barn sulter og mange dør, sier Apeland.

For pressehenvendelser, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no