Tørke og matkrise på vei til å bli en kronisk krise

Millioner av mennesker vet ikke hvordan de skal få sitt neste måltid. Tørke, konflikt og klimaendringer fester grepet om sårbare områder på Afrikas Horn.

Røde Kors frykter at situasjonen som fører til matkrise i flere afrikanske land blir en kronisk og uoverkommelig krise.

– 20 millioner mennesker på Afrikas Horn er rammet av en pågående krise, som forverres for hver regnsesong som feiler. Vi har sett hvordan de samme samfunnene rammes av tørke, naturkatastrofer og usikker tilgang på vann gjentatte ganger, samtidig som regnet fortsatt uteblir, sier Jørgen Haldorsen, som leder avdeling for internasjonale programmer og beredskap i Røde Kors i Norge.

Han kom nylig hjem fra besøk i Kenya og Nigeria, to av landene som nå opplever matkrise, på hver sin side av det afrikanske kontinentet.

– I de områdene vi jobber ser vi tydelig hvordan de samme lokalsamfunnene rammes igjen og igjen. Konflikter og ustabilitet forsterker humanitære utfordringene som følge av tørke og konsekvensene av klimaendringer. Nå må vi øke innsatsen for å skaffe mat og helsehjelp til millioner av mennesker som ikke vet hvordan de kan komme seg til et helsesenter eller skaffe mat til seg selv, barna sine og familiene, sier Haldorsen.

Mer enn 140 millioner mennesker i verden lever med usikker tilgang på mat på grunn av konflikt og ustabilitet, og på grunn av klimaendringer og økonomisk usikkerhet ser det ut til at sulten vil øke de neste månedene, og da også underernæring.

Snakker til FNs generalforsamling
Tirsdag holder lederne av Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) og Den internasjonale Røde Kors- komiteen (ICRC) innlegg i FN, i forkant av FNs generalforsamling. Der roper de et kraftfullt varsko.

Francesco Rocca, president i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) sier:
– To dusin land på tvers av Afrika kjemper nå imot den verste matkrisen på flere ti-år. 22 millioner mennesker står på randen av sult på grunn av kriser som følger tett på hverandre, tørke, flom, de økonomiske konsekvensene av korona-pandemien, konflikter og til og med ødelagte avlinger på grunn av gresshopper.

Presidenten i Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) sier:
– Konflikt skaper sult. Vi ser hvordan vold hindrer bønder både i å så og høste. Sanksjoner og blokader hindrer at mat når fram til de mest sårbare, sier han.

Etiopia, Kenya og Somalia på Afrikas Horn opplever nå den verste tørken på 40 år. En situasjon som mangler sidestykke.

– Fire regnsesonger på rad har uteblitt eller gitt langt mindre regn enn nødvendig. Dessverre ser det ut til at den femte regnsesongen også kan utebli eller gi mindre vann enn det som trengs. Bay regionen i Somalia kommer nå sannsynligvis til å oppleve hungersnød i de kommende månedene, en absolutt krisesituasjon som kan ødelegge lokalsamfunn og ta flere år å komme tilbake fra. Frykten er at situasjonen kommer til å forverre seg også inn i 2023, sier Haldorsen.

Røde Kors-bevegelsen trapper opp innsatsen for å sørge for mat, vann og helsehjelp til berørte lokalsamfunn.

– Det må settes inn drastiske tiltak både får å møte de akutte behovene som øker nå, men samtidig må vi jobbe for å bygge lokalsamfunn som kan tåle både neste og gjentatte kriser. Nødhjelp alene løser ikke dette. Her må alle stater også bidra. Det er dessverre den nye virkeligheten, sier Haldorsen.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no